Facebook

Akt - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu akt.

Význam: Akt je činnost, konkrétní čin nebo činnost, která má nějaký účel.

jednání

Jednání je přímé, neoficiální či oficiální činnosti, které se vykonávají k dosažení nějakého cíle.

výkon

Výkon je měření schopností, úspěšnosti nebo účinnosti člověka nebo jiného systému.

čin

Čin je účelný a úmyslný pohyb člověka, který má důsledky nebo výsledky.

úkon

Úkon je činnost, kterou člověk nebo organizace provádí, aby dosáhla požadovaného cíle.

spis

Spis je dokument obsahující informace o sporných otázkách, které jsou používány k řešení případů.

listina

Listina je dokument, který zaznamenává určitá práva, závazky nebo události a stává se právně závazným.

dějství

Dějství je část literárního nebo dramatického díla, která popisuje časový úsek vývoje příběhu a přináší změny v postavách.

obraz (podle nahého modelu)

Obraz je umělecké dílo, které vytváří vizuální reprezentaci něčeho. Může to být reálný objekt nebo abstraktní myšlenka.

soulož

Spojení dvou lidí, při kterém dochází k uspokojení pohlavního touhy.

obřadnost

Obřadnost je ceremoniální chování, které vyžaduje dodržování etických standardů a zásad. Je to forma úcty a respektu vůči druhým.

ceremonie

Ceremonie je slavnostní shromáždění s předem stanoveným pořádkem a obřadností, které obecně znamená nějakou událost nebo důležitou událost.

rituál

Rituál je obřad nebo ceremonie, která se opakuje v přesně definovaném pořadí a je provázena speciálními symboly.

Podobná synonyma

podle zákona

Podle zákona znamená, že je stanovena právní povinnost či pravidlo, které musí všichni dodržovat.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

rozmnožovat (obraz)

Rozmnožovat znamená vytvářet kopie, např. fotografií, obrazů či jiných materiálů.

obraz

Obraz je vizuální reprezentace, která může být umělecká, dokumentární nebo symbolická a poskytuje informace.

zařazovat <kam > (spis)

Zařazovat znamená ukládat do odpovídající kategorie nebo do systému; například do spisu, do databáze nebo do klasifikačního systému.

stínový obraz

Stínový obraz je obraz nebo jiná forma uměleckého díla, která vytváří iluzi tří rozměrů pomocí stínů na stěně nebo jiné ploše.

výkon (početní)

Výkon početní je množství práce, které je vykonáno ve stanoveném čase, obvykle měřené v počtu jednotek, které jsou vyrobeny.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

podle

Podle: podle znamená s odkazem na, nebo ve srovnání s něčím.

podle práva

Právní význam slova je definice určitého pojmu s právními důsledky.

nominální (výkon)

Nominální (výkon) je specifický údaj, který se vztahuje k určitému stupni schopnosti nebo výkonu.

biblický spis (mimo kánon)

Biblický spis je jakýkoliv text z bible nezahrnutý do kánonu a obsahující duchovní lekce a poučení.

bezvýrazný (výkon)

Bezvýrazný výkon je nezáživný, bez nápadu, bez energie a bez emocí.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

obraz n. socha Panny Marie

Obraz: socha Panny Marie, symbol víry, lásky a naděje, která inspirovala miliónům lidí.

výkon (herecký)

Výkon herecký je umělecké vyjádření postavy prostřednictvím slov, pohybů a obecného chování, které se liší v závislosti na situaci a postavě.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

sundat (obraz)

Odstranit, odebrat, snížit (hloubku, intenzitu, kontrast); odstranit z obrazu.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.