Facebook

Prožít (válku) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu prožít (válku).

Význam: Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

zažít

Zažít znamená prožít si s očima, srdcem a tělem zkušenosti, události nebo okamžiky.

přestát

Přestát znamená přečkat, přežít, zvládnout, vydržet, důstojně prožít.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet nebo prožívat bolest, utrpení, zkoušku nebo námahu.

absolvovat (kurs)

Absolvovat znamená dokončit, získat úspěšně zkušenosti a znalosti z daného kurzu.

podstoupit

Podstoupit znamená zažít, dokončit nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

prošustrovat

Prošustrovat znamená prohledat, prozkoumat a pečlivě prozkoumat něco.

vydělat

Vydělat znamená získat finanční prostředky prostřednictvím práce, obchodu nebo jiné činnosti.

napakovat se

Napakovat se znamená příliš se připravovat na něco nebo se příliš snažit, často ve snaze o přehnanou dokonalost.

Podobná synonyma

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená projevit překvapení nebo údiv nad něčím.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

přijít (v průvodu)

Přijít: příchod, účast na společenské akci, návštěva, setkání.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

přijít <na co>

Přijít: příjezd; přicházet, dorazit; dosáhnout čeho.

přijít

Přijít: dorazit, příchozí, přístup, nástup, dojít, příjezd, příchod, dorazit, vstoupit, navštívit.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

přestat (fungovat)

Ukončit činnost nebo funkci, přestat existovat nebo fungovat.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

vzepřít se <čemu>

Vzepřít se znamená postavit se proti něčemu, odmítnout to nebo bojovat s tím.

dát (peníze)

Dát znamená předat něco, obvykle peníze, někomu jinému.

dostat (peníze)

Dostat znamená získat, obdržet, obstarat si či získat peníze.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená se k něčemu připojit, do něčeho se zapojit či se něčemu přidat.

podrobit se

Podrobit se znamená poslušně plnit příkazy, respektovat autoritu a být součástí něčí vůle.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

podstoupit (výcvik)

Podstoupit znamená absolvovat, splnit, nastoupit nebo projít náročným procesem, obvykle tréninku, nácviku nebo instruktáže.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

porozumět <čemu>

Porozumět <čemu> znamená objevit a chápat skrytý smysl a význam daného jevu.