Facebook

Přijít <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přijít <na co>.

Význam: Přijít na co znamená nastoupit nebo se dostat do stejné pozice jako něco jiného nebo někdo jiný.

vymyslit <co>

Vymyslet = vytvářet něco nového, vymýšlet; vytvářet, vynalézat, vymyšlovat.

vynajít

Vynajít znamená pronajmout, přenechat nebo dočasně převzít něco nebo někoho do užívání za úplatu.

vyhledat <co>

Vyhledat: hledat informace a snažit se je najít v určitém místě nebo zdroji.

najít

Najít znamená objevit, hledat nebo nalézt něco, co bylo předtím skryto nebo neznámé.

Podobná synonyma

vymyslit si <co>

Vytvořit si nápad, myšlenku nebo postup na řešení nějakého problému.

najít <co>

Najít: Objevit nebo identifikovat něco, co bylo ztraceno nebo skryto.

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

najít (cestu)

Najít (cestu): přijít na to, jak dosáhnout cíle, objevit řešení problému, najít správnou cestu.

vymyslit

Vymyslet znamená vynalézt, vyvinout novou myšlenku nebo nápad.

vyhledat

Vyhledat: nalézt informace, odpovědi nebo věci pomocí vyhledávání na internetu nebo v knihách.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

vymyslit si

Vymyslet si znamená vytvářet něco originálního, vymýšlet nové nápady a myšlenky.

najít (doma)

Najít: hledat, objevit, identifikovat, nalézt.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

najít řešení

Nalézt vhodné řešení pro daný problém.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.