Facebook

Vytrpět - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu vytrpět.

Význam: Vytrpět znamená snášet nebo prožívat bolest, utrpení, zkoušku nebo námahu.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.

zažít

Zažít znamená prožít si s očima, srdcem a tělem zkušenosti, události nebo okamžiky.

přestát

Přestát znamená přečkat, přežít, zvládnout, vydržet, důstojně prožít.

absolvovat (kurs)

Absolvovat znamená dokončit, získat úspěšně zkušenosti a znalosti z daného kurzu.

podstoupit

Podstoupit znamená zažít, dokončit nebo snést něco obtížného nebo nepříjemného.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

prošustrovat

Prošustrovat znamená prohledat, prozkoumat a pečlivě prozkoumat něco.

vydělat

Vydělat znamená získat finanční prostředky prostřednictvím práce, obchodu nebo jiné činnosti.

napakovat se

Napakovat se znamená příliš se připravovat na něco nebo se příliš snažit, často ve snaze o přehnanou dokonalost.

vystát <co>

Vystát znamená vytrvat, vydržet, trpělivě snášet, čelit něčemu obtížnému nebo nepříjemnému.

zakusit

Zakusit znamená vyzkoušet něco nového, popř. prožít nějakou zkušenost, která může být nová, nečekaná či náročná.

strpět

Strpět znamená přijmout nebo trpělivě snést něco co není příjemné nebo co se nám nelíbí.

snést

Snést znamená unést velké břemeno, zvládnout těžkou situaci nebo něco trpělivě snášet.

Podobná synonyma

nevzít (peníze)

Nevzít znamená odmítnout přijmout peníze, neužít si jich nebo je odepřít.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

přestat <co>

Přestat: ukončit, lépe, přerušit činnost.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

ztratit se

Ztratit se znamená zmizet, nebo se ocitnout v situaci, kde se člověk ztrácí nebo neví, jak se vrátit.

přijít na

Přijít na: přijít na něco, znamená získat poznání, dovednosti nebo pochopení.

přijít <nač>

Přijít nač: dosáhnout nebo dosáhnout zamýšleného cíle, získat odpověď nebo pochopení.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

přijít

Přijít je dojít nebo dorazit na místo, získat nebo obdržet něco, nebo vyřešit něco.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

šetřit (peníze)

Šetřit: udržovat, zachovávat a ukládat finanční prostředky s cílem ušetřit peníze.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

prohrát (peníze)

Prohrát peníze znamená ztratit je, často kvůli hazardním hrám, na burze nebo ve sázce.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout určité fyzické nebo psychické zralosti; dozrát k něčemu.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

přijít <na co>

Přijít na co: přijít k danému cíli, dostat se k něčemu, dosáhnout výsledku.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.