Facebook

Hovořit <s kým> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hovořit <s kým>.

Význam: Hovořit znamená mluvit s někým, komunikovat s ním, vyjadřovat myšlenky a názory.

mluvit

Mluvit znamená sdělovat myšlenky a názory pomocí slov.

dorozumívat se <s kým>

Dorozumívat se je vyjadřovat myšlenky, názory a pocity, aby se dvě nebo více stran mohly dohodnout.

spojovat se

Spojovat se znamená vytvořit vazbu mezi dvěma nebo více entitami, objekty nebo idejemi.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

sdělovat

Sdělovat znamená přenášet informace, zprávy nebo myšlenky od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému.

Podobná synonyma

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

nabít <komu>

Poskytnout podporu, radu nebo pomoc někomu.

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

vynadat <komu>

Vynadat někomu znamená ostře ho kritizovat a zpochybňovat jeho činy nebo postoje.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

nevyhovět <komu>

Nevyhovět znamená odmítnout jeho/její požadavek nebo žádost.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

odplácet <komu za co>

Platit zpět, vracet stejnou měrou, jako bylo obdrženo; vyplácet protiúčty za splnění povinností.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

nařizovat <co komu>

Nařizovat je rozkazovat ostatním, aby udělali něco konkrétního.