Facebook

Přidržet se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přidržet se.

Význam: Význam slova "přidržet se" je udržet se v něčem, zůstat věrný nějakému záměru nebo něčemu, co už bylo započato. Může také znamenat udržet svou víru nebo zůstat silný v něčem, co se může zdát těžké.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

použít <čeho>

Použít (čeho): vytvořit, zaměřit se nebo využít něco k uskutečnění určitého účelu.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

vzor (skloňovací)

Vzor je příklad, ideál, stav či jednání, který může být napodobován, například ve formě vzoru přístupu, vzoru chování atd.

zvolit specializaci

Zvolit specializaci znamená rozhodnout se pro studium určitého oboru více než ostatních.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

zvolit si

Vybrat si nebo rozhodnout o něčem po kvalitním zvážení všech dostupných možností.

chytit

Chytit znamená držet něco nebo někoho silou ruky nebo jinou částí těla, nebo zachytit něco v pohybu.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

zachytit

Zachytit znamená uchopit, přijmout nebo ulovit.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout: odtrhnout či odebrat něco z něčeho nebo někoho silou.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě cosi, odložit, nechat v pořádku.

zachytit (vlasy)

Udělat účes tím, že se vlasy zachytí, jejich zapletením, sponkami, gumičkami nebo klipslemi.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

trvale zůstat

Trvale zůstat znamená stále setrvat na stejném místě nebo ve stejné situaci, aniž by došlo k změně nebo pohybu.

vyvarovat se <čeho>

Vyvarovat se: nečinit, neprovádět, nezúčastnit se.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

bořit se <do čeho>

Bořit se: dělat rychlé a intenzivní úpravy či změny v dané oblasti/situaci.