Facebook

Zachytit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zachytit se.

Význam: Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

přichytit se <kde>

Přichytit se znamená držet se nebo se opřít o něco pro získání rovnováhy, stabilitu nebo podpory.

přidržet se

Držet se: držet se rozhodnutí, plánů nebo jejich dodržování.

uchytit se

Uchytit se znamená pevně a bezpečně se držet čeho nebo někoho, aby člověk dosáhl svého cíle.

ujmout se

Převzít odpovědnost, zodpovědnost a iniciativu.

zakořenit se

Uchytit se nebo se zabydlet někde, stát se součástí čehosi, dosáhnout trvalého úspěchu.

uváznout (loď)

Uváznout: zastavit se, zaseknout se na nečekaném místě; lodi se uvázne kolem kotvícího objektu.

Podobná synonyma

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

vzor

Vzor je předloha, kterou se řídíme - např. pro výrobu, pro vypracovávání úkolů, pro kopírování účesu nebo jiných věcí.

setrvat

Setrvat znamená zůstat na stejném místě, nehýbat se a udržet si své názory a stanoviska.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

vybrat <co>

Vybrat: zvolit jednu či více možností z více dostupných.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

vzdát se <čeho>

Opustit něco, vzdát se toho, odříct se čeho; odmítnout, odstoupit od toho.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

uváznout

Uváznout znamená být něčím omezený, být fyzicky nebo psychicky zablokovaný.

nacpat <co do čeho>

Nacpat znamená vměstnat co nejvíce něčeho do čeho se to vejde.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvodit pravidla či všeobecné principy z konkrétních příkladů.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

přichytit

Přichytit znamená upevnit, připevnit nebo utáhnout k něčemu.