Facebook

Chytit - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu chytit.

Význam: Chytit se rozumí zachytit, uchopit, zmocnit se něčeho či někoho.

uchopit <co>

Uchopit: získat do své moci, ovládnout, pochopit.

chopit

Chopit se znamená rychle sevřít nebo uchopit něco, co je k dispozici.

popadnout

Popadnout znamená chytit se čeho, co máte hned vedle sebe, nebo rychle a silou něco sebrat.

zachytit

Zachytit znamená pojmout, uchopit, získat, udržet nebo dokonce zachovat.

pustit

Pustit znamená nechat nebo dovolit, aby něco proběhlo nebo se stalo, nebo aby něco nebo někdo odešel nebo odešel.

ulovit (kapra)

Ulovit kapra znamená chytit jeho na nástrahu ve vodě.

polapit

Polapit znamená chytit, chňapnout nebo ulovit něco, co se pokouší uniknout.

lapnout

Lapnout je ve významu chytnout, uchopit, obklopit či zachycet.

drapnout

Drapnout znamená rychle něco sebrat a odejít.

čapnout

Čapnout znamená rychle a obratně sehnat, získat nebo pochopit.

přichytit (šroub)

Přichytit (šroub) znamená pevně upevnit šroub nebo jinou součást do materiálu pomocí šroubu.

připevnit

Připevnit - uchytit, přivázat nebo přichytit k povrchu nebo objektu.

přidržet

Držet se něčeho, především názoru nebo návrhu, a odmítnout jakoukoliv změnu.

dostihnout (šéfa)

Dostihnout znamená dosáhnout stejné nebo vyšší úrovně nebo výkonu jako šéf.

dohonit

Dohonit znamená dožít se něčeho, dostat se na stejnou úroveň jako někdo jiný nebo se k někomu přiblížit.

doběhnout

Doběhnout znamená doběhnout až do cíle běžeckého závodu, nebo dokončit nějaký úkol.

přistihnout (zloděje)

Zjistit, že někdo činí nezákonnou činnost, a poté ho přistihnout při této činnosti.

dopadnout

Dopadnout znamená dosáhnout předem stanoveného výsledku nebo konečného stavu.

zadržet

Zadržet znamená přinutit někoho, aby se nehýbal nebo aby neudělal něco, co chce.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

získat <co>

Získat: přivlastnit si, zmocnit se čeho.

nabýt

Nabýt znamená získat či získat vlastnictví, právo nebo nějaký status.

pochytit

Pochytit znamená zachytit, ulovit, chytit nebo zajmout.

přiučit se

Přiučit se znamená učit se nové dovednosti nebo informace.

pochopit

Pochopit znamená porozumět, učinit si jasným a správně interpretovat smysl a význam daného pojmu nebo věci.

přilnout (barva)

Přilnout znamená mít stejnou barvu, nebo mít stejnou odstínovou jemnost.

uchytit se

Uchytit se znamená pevně se držet, udržet si stabilitu nebo vymanit se z nebezpečné situace.

zachytit se

Zachytit se znamená chytit se něčeho, aby se zabránilo pádu nebo získalo výhodu.

upevnit se

Zpevnit, posílit; zpevnit vztahy, postavení, autoritu, moc.

rozhořet se (oheň)

Rozhořet se znamená začít hořet, nechat se plameny rozvíjet a rozsáhnout.

Podobná synonyma

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

vyjebat <koho>

Vyjebat znamená agresivně se vyjadřovat k někomu, odmítnout ho, vyhazovat ho, porušit jeho práva.

doběhnout (na nádraží)

Doběhnout na nádraží znamená dosáhnout cíle včas, aby se člověk dostal na vlak.

zarazit <koho>

Zarazit znamená zastavit činnost nebo pohyb.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít ho tím, že se přitiskne krk k oběšení, přehnutí nebo stlačení.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.

informovat <koho>

Informovat: sdělit někomu nové informace, data či znalosti.

mít ohled <na koho>

Mít ohled na někoho znamená respektovat jeho názor a přihlížet k jeho potřebám.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést a připravovat někoho k dospělosti a zodpovědnosti, poskytovat mu hodnoty a návyky.

barva

Barva je vlastnost věcí, která je vnímána zrakem. Může se lišit v odstínech, v intenzitě a v barevných tónech.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit = dehonestovat, ponížit, osočit.

unudit <koho>

Unudit je nudit jeho neustálými otravnými požadavky nebo otázkami až do neúnosné míry.

získat

Získat znamená získat něco, co neexistovalo předtím, nebo získat přístup k něčemu, co již existuje.

potupit <koho>

Potupit znamená jednat s ním neuctivě nebo ho ponižovat, čímž mu způsobí hanbu nebo jeho ponížení.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.

pustit se <do čeho>

Začít se čím/čímkoliv: vrhnout se do akce, začít s něčím.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

navykat <koho na co>

Navykat: dlouhodobě se připravovat na něco, aby člověk mohl být zvyklý na to, co se bude dít.

obeznámit <koho s čím>

Seznámit se s něčím/někým, získat o něm/ní podrobné informace a zkušenosti.

posílat <koho kam>

Posílat znamená poslat někoho nebo něco na určité místo.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat: šířit nepravdivé informace o někom s úmyslem ublížit.

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělit někomu určité informace nebo znalosti o něčem.

odhalit <koho n. co>

Odhalit: odkrýt, zjistit, objasnit informace nebo skutečnosti o něčem či někom.

zachytit (vlasy)

Udělat účes tím, že se vlasy zachytí, jejich zapletením, sponkami, gumičkami nebo klipslemi.

pomlouvat <koho> (v tisku)

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé nebo neúplné informace o druhých, které jim mohou uškodit.

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.