Facebook

Vybrat si - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vybrat si.

Význam: Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

zvolit si

Zvolit si znamená vybrat si něco vlastním rozhodnutím, často jde o volbu mezi dvěma možnostmi.

Podobná synonyma

užít <čeho n. co>

Užít: využít, zrealizovat, zúročit.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

vzor

Vzor je předloha nebo prototyp, který se používá pro srovnání, napodobování, nebo jako inspirace pro vytvoření něčeho jiného.

přidržovat se (zábradlí)

Držet se pevně, aby bylo zajištěno bezpečí a stabilitu.

chytit (zloděje)

Zadržet zloděje.

zbýt se <čeho>

Zbýt se čeho: zůstat bez čeho, nedostat se čeho, postrádat čeho.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

zachytit

Zachytit znamená získat, uchovat nebo udržet něco (jako informaci nebo situaci).

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

chytit

Chytit znamená uchopit, sevřít, zachytit, ulovit nebo zmocnit se čeho.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

podržet <co>

Podržet = přijmout, udržet, držet pohromadě; poskytnout podporu a pomoc.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: uchopit, obdržet a převzít moc nad něčím.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se přibližovat a kontaktovat či se pokoušet o kontakt s něčím.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

zachytit <za co>

Zachytit znamená uchopit, uložit nebo zaznamenat něco časově omezeného.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

vložit se <do čeho>

Vložit se do čeho znamená zapojit se do něčeho nebo se angažovat.