Facebook

Zůstat <u čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zůstat <u čeho>.

Význam: Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

zábradlí

Zábradlí je konstrukce zabraňující pádu z výšky. Obvykle je instalováno na schodišti, okraji mostu nebo na balkonu, aby chránilo lidi před nebezpečím padnutí.

vybrat

Vybrat znamená vyhledat a vybrat si z určité nabídky to, co odpovídá našim potřebám.

vzor

Vzor je předloha, kterou se řídíme - např. pro výrobu, pro vypracovávání úkolů, pro kopírování účesu nebo jiných věcí.

setrvat <kde>

Setrvat: zůstat na stejném místě, udělat přestávku a zůstat v klidu, nerozptylovat se.

podržet

Podržet znamená podpořit, zachovat, připravit, chránit nebo držet něco nebo někoho.

chytit

Chytit znamená fyzicky sevřít nebo zachytit něco či někoho.

chytit (do ruky)

Chytit znamená sevřít ruku kolem něčeho a udržet to pevně.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

zachytit

Zachytit znamená chytit, ulovit, zajistit nebo získat.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

zvolit si

Zvolit si znamená rozhodnout se pro něco nebo někoho a odmítnout ostatní možnosti.

vidět <v kom> (vzor)

Vidět (v kom): pozorovat, vnímat něčí přítomnost, vyjádřit pochopení k člověku nebo situaci.

chytit (kámen)

Uchopit, sevřít nebo držet kámen.

vybrat vnitřnosti

Vybrat vnitřnosti znamená odstranit vnitřní orgány zvířete po jeho zabití.

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

zachytit <o co>

Uchopit či pojmout něco v krátkém čase; chápat a vnímat, či přijmout myšlenky či informace.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

setrvat

Setrvat znamená zůstat na stejném místě, nebo v tom samém stavu; odmítnout změny nebo pohyb.