Facebook

Zůstat <u čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zůstat <u čeho>.

Význam: Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

chytit (chřipku)

Chytit chřipku znamená onemocnět chřipkou a projevit se příznaky, jako jsou horečka, bolest svalů, kašel a bolest v krku.

vzor

Vzor je standard nebo model, který slouží jako příklad nebo referenční bod pro vyrovnávání se s danou situací.

vybrat (docela)

Vybrat znamená vyhledat, vybírat nebo vyřazovat z určitého výběru.

setrvat

Setrvat znamená zůstat na stejném místě, neustupovat ani se nehnout z místa; zůstat věrný svým postojům a názorům.

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

vybrat

Vybrat: vybírat z několika možností, vyhledat nejlepší z nich a zvolit si ji.

chytit

Chytit znamená fyzicky sevřít nebo zachytit něco či někoho.

zábradlí

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pádem z vyšších míst, obvykle ve formě zábradlí či plotu.

zvolit si

Zvolit si znamená rozhodnout se pro něco nebo někoho a odmítnout ostatní možnosti.

zachytit <za co>

Zachytit znamená uchopit, uložit nebo zaznamenat něco časově omezeného.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

vybrat vnitřnosti

Vybrat vnitřnosti znamená odstranit vnitřní orgány zvířete po jeho zabití.

zachytit <co>

Zachytit: přijmout, uchopit, dokumentovat či zaznamenat.

chytit (vraha)

Zajmout, dopadnout, zadržet, uvěznit, zatknout osobu podezřelou ze spáchání trestného činu.

podržet

Podržet znamená trvale držet, podporovat nebo se něčím zabývat.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

setrvat <kde>

Setrvat: zůstat na stejném místě, udělat přestávku a zůstat v klidu, nerozptylovat se.

zachytit

Uchopit, zaznamenat, pochytit, zachytit; všechny tyto slova znamenají vzít si něco a udělat si s ním, co je potřeba.