Facebook

Zvolit si (za vzor) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zvolit si (za vzor).

Význam: Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Podobná synonyma

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: trvat na něčem; požadovat něco s odhodláním a pevnou vůlí.

zůstat

Zůstat znamená zůstat na místě nebo zůstat ve stejném stavu; být trvalý, vytrvalý nebo odhodlaný; nebo zůstat věrný něčemu nebo někomu.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

být pamětliv <čeho>

Být pamětliv <čeho> znamená vzpomínat na to, učit se z minulosti a nesouhlasit s čímkoli, co přináší škody.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

nechat <čeho>

Nechat = ponechat, nechat být, připustit existenci a dopustit, že se něco stane, aniž bychom to ovlivnili.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

zachytit <co>

Zachytit: uchopit, zadržet, zůstat s něčím v kontaktu.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

investovat <do čeho>

Investovat je vložit peníze do něčeho, co vám přinese budoucí zisky nebo užitek.

vybrat se

Vybrat se znamená dokončit úkol, zvládnout problém či vyřešit situaci.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

chytit

Chytit: fyzicky sevřít, držet; získat, zachytit, ulovit, zmocnit se.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

setrvat <kde>

Setrvat: zůstat na stejném místě, udělat přestávku a zůstat v klidu, nerozptylovat se.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.