Facebook

Přemlouvat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu přemlouvat.

Význam: Přemlouvat se rozumí jako vyvíjení určitého tlaku na někoho, aby se rozhodl něco udělat, co by jinak neudělal.

přesvědčovat (ženu)

Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

zpracovávat

Zpracovávat znamená analyzovat, organizovat a přetvářet informace, aby se získal záměr.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

Podobná synonyma

zahubit <koho>

Zahubit znamená fyzicky usmrtit nebo zničit.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo poškodit někoho.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

přesvědčovat

Přesvědčovat znamená vytvářet, podporovat nebo obhajovat názor, nápad nebo činnost, aby byl přijat.

vysvobodit <koho> (penězi)

Vysvobodit někoho penězi znamená zaplatit jeho dluhy a ušetřit ho od finančního strádání.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

přemluvit <koho>

Přesvědčit o něčem prostřednictvím argumentů, přímluv nebo slibů.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

vyčíhat <koho n. co>

Číhat = bedlivě sledovat, pozorovat, očekávat.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

vyčenichat <koho n. co>

Vyčenichat znamená provést úmyslně znevýhodňující diskriminaci člověka nebo věci.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

brát si za ženu

Říkat si své ano a stát se manželem a manželkou; obřad, kterým se stávají manželé a symbolizuje trajektorii společného života.

vrazit <do koho>

Vrazit do koho znamená fyzicky napadnout nebo vtlačit někoho do něčeho s cílem způsobit nemoc nebo bolest.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

oslavovat <koho>

Projevovat úctu k někomu, veřejně ho chválit a oslavovat.

pomlouvat <koho> (v tisku)

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé nebo neúplné informace o druhých, které jim mohou uškodit.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

útočit <na koho>

Útočit je cílené použití síly nebo nátlaku na někoho, aby se dosáhlo nějakého cíle.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

známkovat <koho>

Dávat známky, hodnotit úroveň výkonu, známkovat výkon konkrétní osoby.

vmísit se <mezi koho>

Vmísit se mezi koho znamená připojit se k někomu nebo k něčemu, být součástí či začlenit se do skupiny.