Facebook

Prohlásit <koho čím> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prohlásit <koho čím>.

Význam: Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

pojmenovat <co jak>

Pojmenovat znamená dát něčemu jméno nebo označení.

označit <co za co>

Značit znamená přiřadit nebo označit něčímu určitý smysl nebo vlastnost.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

Podobná synonyma

hodně

Hodně znamená obrovské množství, velkou část nebo velkou většinu. Je to termín, který lze použít ve všech druzích kontextů.

označit

Označit znamená specifikovat nebo identifikovat něco jedinečným způsobem.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

označit <co>

Označit: identifikovat něco určitým způsobem; dát něčemu název, symbol nebo kód.

pojmenovat

Udávat jméno nebo označení věci, osoby, stavu, místa apod.

označit (šifrou)

Označit: identifikovat, specifikovat nebo označit něco/někoho zvláštním způsobem.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

pozvat

Pozvat znamená vyjádřit osobě přání a pozvat ji na nějakou událost, aby se mohla zúčastnit.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.