Facebook

Získávat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu získávat <koho>.

Význam: Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

přesvědčovat (ženu)

Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

zpracovávat

Zpracovávat znamená analyzovat, organizovat a přetvářet informace, aby se získal záměr.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

Podobná synonyma

budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

zpracovávat (potraviny)

Zpracovávání potravin znamená změnu jejich vzhledu, chuti, konzistence a trvanlivosti.

odstrašovat <koho>

Odstrašovat: stavět koho do nepříznivé pozice, vyvolávat strach, aby zabránil něčemu provést.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená potkat ho nečekaně.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

unavit <koho>

Unavit znamená vyčerpat fyzickou i psychickou sílu, způsobit únavu, vyčerpání.

připojit <co k čemu>

Připojit se rozumí spojení dvou věcí dohromady.

oslovit <koho>

Oslovit znamená adresovat se k němu nebo jednat s ním.

vyvolat <koho> (ve škole)

Vyvolat znamená vyžádat si přítomnost někoho ve škole, obvykle na požádání ředitele.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

počítat <koho kam>

Počítat jest prováděním matematických operací s čísly, které jsou určeny k tomu, aby se dospělo k danému výsledku.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

pohřbít <koho>

Pohřbít znamená provést rituál pohřbu, kterým se zemřelý uctí a jeho tělo se pohřbí do hrobu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

upomínat <koho>

Upomínat znamená vyžadovat, aby se někdo držel svých slibů nebo aby dodržel nějaké povinnosti.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

útočit <na koho>

Útočit je cílené použití síly nebo nátlaku na někoho, aby se dosáhlo nějakého cíle.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

chystat se <k čemu>

Chystat se znamená připravovat se na něco, co se má stát.

dabovat

Dabovat znamená nahradit jiným hlasem hlas nebo hudební složku ve filmu nebo hře, obvykle v jiném jazyce.

obehrát <koho>

Obehrát znamená vymanit se z dané situace obratností a manipulací.