Facebook

Uklidnit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uklidnit <koho>.

Význam: Uklidnit znamená snížit napětí a stres, který trápí, a pomoci mu dosáhnout klidu a pohody.

uchlácholit

Uchlácholit znamená usmířit nebo uklidnit, nabídnout útěchu a potěšení.

utišit

Utišit znamená zmírnit nebo zastavit hluk, vzrušení nebo stres.

ukonejšit

Ukonejšit je vyjádření, které znamená uspokojit, uklidnit, rozptýlit nebo udělat někoho šťastným.

Podobná synonyma

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

utišit (potřebu)

Utišení potřeby znamená uspokojit potřebu, aby byla zmírněna nebo zrušena.

utišit se

Utišit se znamená umlčet se, ztišit se, přestat mluvit nebo hlasitě dýchat.