Facebook

Přesvědčovat (ženu) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přesvědčovat (ženu).

Význam: Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

zpracovávat

Zpracovávat znamená analyzovat, organizovat a přetvářet informace, aby se získal záměr.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

Podobná synonyma

rozesmutnit <koho>

Ztratit naději a smutek; rozesmutnit znamená vyvolat smutek, zklamání a zoufalství u člověka.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky mu ublížit, trápit ho, způsobit mu bolest a utrpení.

potupit <koho n. co>

Potupit: ponížit někoho nebo něco, očerňovat, zostudit.

oblékat <koho>

Oblékat znamená obléknout nebo převléct do určitého druhu šatů, oblečení nebo uniformy.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

vystrčit <na koho> jazyk

Říct/ukázat někomu svůj nesouhlas, vyjádřit svou nespokojenost.

škádlit <koho>

Škádlit: dráždit (někoho) legračními poznámkami či dotazy s cílem vyvolat smích nebo pobavení.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

prohnat <koho>

Prohnat znamená rychle projet, předjet nebo předběhnout alespoň s částečnou změnou směru.

obehrát <koho>

Obehrát znamená vymanit se z dané situace obratností a manipulací.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

žalovat <na koho>

Žalovat: stěžovat si na někoho/něco před soudem nebo jinou autoritou.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená naléhat na někoho, aby udělal něco, co nechtějí nebo odmítají udělat.

nominovat <koho>

Nominovat znamená oficiálně navrhnout jeho kandidaturu na nějakou funkci nebo pozici.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vzbuzovat nebo stimulovat činnost, myšlení nebo chování koho.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

sekularizovat <koho n. co>

Sekularizovat znamená odtrhnout něco od náboženství a přesunout jej do veřejného prostoru.

začleňovat <koho kam>

Začleňovat znamená zapojit někoho do něčeho nebo do skupiny lidí, aby se stal součástí toho nebo té skupiny.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

nakopávat <koho>

Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

vzrušovat <koho>

Vzrušovat znamená vzbuzovat v něm napětí a těšení se na něco, co nastane.