Facebook

Zpracovávat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu zpracovávat.

Význam: Zpracovávat znamená analyzovat, organizovat a přetvářet informace, aby se získal záměr.

přesvědčovat (ženu)

Přesvědčovat ženu je proces, který se snaží přesvědčit ženu k něčemu prostřednictvím argumentů a logiky.

získávat <koho>

Získávat: dosahovat, získat, získat kontrolu nad něčím nebo něčím.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

dabovat (film)

Dabovat znamená nahrazovat slovem originální hlas v různých mediálních formátech, obvykle filmu nebo televiznímu pořadu.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

opracovávat <co>

Provádět úpravy, zpracovávat, analyzovat a připravovat pro další zpracování.

obrábět

Obrábění je proces změny tvaru materiálu použitím nástrojů a technik jako je broušení, soustružení, vrtání a frézování.

obdělávat

Zemědělská práce, při které se obdělávají polní plochy pro úrodu a pěstování plodin.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

přetvářet

Přetvářet znamená měnit formu, vzhled nebo strukturu něčeho tak, aby vypadalo jinak nebo lépe.

upravovat

Upravovat znamená měnit nebo přizpůsobovat něco tak, aby odpovídalo požadavkům nebo cílům.

získávat <koho pro co>

Získávat znamená získat něco, někoho nebo nějakou výhodu pro sebe, jako by bylo vyhlédnuto, usilovně vybojováno nebo získáno.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: vyjednávat s někým a přesvědčovat ho o něčem.

ovlivňovat

Vliv na nějakou situaci, proces nebo výsledek; změnit nebo ovlivnit chování nebo výsledek.

Podobná synonyma

hanět <koho n. co>

Hanět znamená kritizovat, odsoudit nebo pomlouvat koho nebo něco.

vyživovat <koho>

Vyživovat znamená poskytovat potravu a další věci potřebné k životu.

utrápit <koho>

Utrápit znamená trýznit, týrat, mučit fyzicky nebo psychicky.

nabodávat <koho n. co>

Nabodávat znamená zasouvat či vhánět něco do něčeho, případně i do někoho.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

týrat <koho>

Týrat znamená fyzicky nebo psychicky ubližovat nebo ponižovat komu.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé informace o někom, které jeho pověst poškozují.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

položit <koho> (nemoc)

Položit (nemoc) znamená diagnostikovat a léčit nemoc.

kárat <koho>

Kárat je trestat někoho za jeho nezákonné jednání, které má vést k jeho lepšímu chování.

vyrozumívat <koho>

Vyrozumívat znamená přenést informaci či sdělení od jednoho člověka druhému.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

vyučovat <koho>

Vyučovat znamená učit, instruovat a poskytovat informace konkrétní osobě.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

pláň

Pláň je rozlehlá rovina, často se týkající rozsáhlého území, s mírnými kopci a občasnými vrcholy.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: vzbudit pozornost, získat pozornost, přitáhnout pozornost.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

pomlouvat <koho n. co>

Šíření nepravdivých a zkreslených informací, které poškozují jméno nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítnout nebo se bránit čemu.

obvazovat <koho n. co>

Ovinout kolem něčeho nebo někoho obinadlo za účelem uzavření rány nebo pro omezení pohybu.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.