Facebook

Dojít <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dojít <k čemu>.

Význam: Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

dospět

Dospět znamená dosáhnout zralosti, dozrát, doznat se, projít vývojem z dítěte do dospělého člověka.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

dopídit se

Dopídit se znamená zjistit něco důležitého pomocí vyšetřování, výzkumu a zkoumání.

dosáhnout

Dosáhnout znamená dosáhnout cíle, dosáhnout výsledků, dosáhnout úspěchu nebo prostě dosáhnout cokoli, po čem toužíte.

Podobná synonyma

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

oddálit <co od čeho>

Oddálit znamená vzdálit se, odložit na později, odvrátit se od čeho.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

proniknout

Proniknout znamená dostat se dovnitř nebo projít, dozvědět se něco, co bylo v minulosti skryto.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s čím, být zapojené do čeho nebo být relevantní pro něco.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

najíst se <čeho>

Získat potravu; zjistit si, co je k dispozici, a přijmout to.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: trvat na něčem; požadovat něco s odhodláním a pevnou vůlí.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

dospět (k cíli)

Dosáhnout cíle nebo výsledku; stát se dospělým; dozrát.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.