Facebook

Dojít <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dojít <k čemu>.

Význam: Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

dospět

Dospět znamená dosáhnout zralosti, dozrát, doznat se, projít vývojem z dítěte do dospělého člověka.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

dopídit se

Dopídit se znamená zjistit něco důležitého pomocí vyšetřování, výzkumu a zkoumání.

dosáhnout

Dosáhnout znamená dosáhnout cíle, dosáhnout výsledků, dosáhnout úspěchu nebo prostě dosáhnout cokoli, po čem toužíte.

Podobná synonyma

nalít <co do čeho>

Nalít: přelít tekutinu do nádoby.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zůstat po něčem nebo někom.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

být součástí <čeho>

Být součástí čeho je zapojit se do činnosti nebo procesu, který je již zahájen.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zaznamenat, pozorovat, zaregistrovat nějakou informaci.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

rýt <do čeho>

Rýt znamená vytvářet zářezy nebo drážky do povrchu materiálu pomocí mechanických nebo elektrických nástrojů.

být hoden <čeho>

Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

proniknout

Proniknout: projít nebo proniknout dovnitř, projevit se skrz něco nebo do něčeho.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

dosáhnout (úsilím)

Dosáhnout znamená dosáhnout cíle úsilím nebo činem.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím, podílet se na něčem nebo být zaměřeným na něco.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.