Facebook

Nakopávat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nakopávat <koho>.

Význam: Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

okopávat (řepu)

Okopávat řepu znamená odstraňovat plevele z osevní plochy mezi řepkou a prohlubovat půdu.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat znamená zahrabávat půdu, aby se zvýšila její úrodnost a prokrvení.

hloubit

Hloubit znamená vyhloubit, vykopat, vyhloubat díru, obecně tedy odstranit hmotu, aby se dosáhlo požadovaného tvaru nebo tloušťky.

rubat (uhlí)

Rubat uhlí znamená těžit uhlí z doly nebo vrtu.

dobývat

Dobývat znamená získat něco násilím, nebo jiným způsobem, jako například v boji nebo soutěži.

těžit (uhlí)

Těžit uhlí znamená vyrubat, vyhloubit nebo získat uhlí z podzemních nebo povrchových ložisek.

urážet

Urážet znamená ohrožovat něčí důstojnost nebo cítit jeho hanbu, bolest nebo strach.

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

hrát kopanou <za koho>

Hrát kopanou je aktivita, při které se hráči snaží skórovat góly do branky soupeře. Je to týmová hra, kde hráči hrají za vybraný tým.

kazit <co>

Pokazit, zničit, poškodit.

Podobná synonyma

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za provinění, například v podobě pokuty, omezení svobody nebo výchovného trestu.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

umořit <koho>

Umořit znamená splatit příslušnou částku dluhu najednou, čímž se zbavíme dluhu a jeho závazků.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

spasit <koho>

Zachránit člověka nebo situaci z nebezpečí nebo nežádoucího stavu.

apelovat <na koho>

Apelovat znamená vyžadovat naléhavě, aby se někdo zamyslel nad problémem a učinil kroky k jeho řešení.

vypovědět <koho>

Vypovědět znamená formálně ukončit pracovní poměr s určitou osobou.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléci/ospravit (oděv) někoho (nebo sebe sama) v oblečení, které je vhodné pro určitou událost nebo účel.

napodobit <koho>

Napodobit znamená převzít/zopakovat něčí jednání, vzhled nebo způsob jednání.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

vztahovat se <na koho>

Vztahovat se na někoho znamená udržovat s ním vzájemný vztah a přizpůsobit se jeho potřebám a přáním.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená trestat někoho způsobem, který je nepřiměřený nebo přehnaný.

uhnat <koho>

Uhnat znamená nutit někoho k rychlému a intenzivnímu pohybu, obvykle k cíli, aby splnil úkol nebo stihl něco dokončit.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

potřísnit <koho n. co> (krví)

Potřísnit koho/co znamená znečistit je krví.

napodobovat <koho>

Imitovat; dělat to samé jako někdo jiný, pozorovat a kopírovat jeho postupy.

ohodnotit <koho n. co>

Vystavit hodnocení, posoudit, analyzovat a vyhodnotit kvalitu či výsledek něčeho/někoho.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorně se dívat na jeho činy, pohyby nebo vystupování.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci jim v něčem, co dělají, aby dosáhli úspěchu.