Facebook

Přeměna - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu přeměna.

Význam: Přeměna je proces transformace jednoho stavu či druhu do jiného.

změna

Změna je proces nebo akce změnící něco nebo někoho, např. životní styl, vzhled, místo nebo myšlení.

přeměnění

Přeměnění je proces změny, kterým se vývojové procesy objevují, mění nebo vyvíjejí.

transformace

Transformace je proces přeměny jednoho stavu na druhý. Může se týkat materiálních objektů, myšlenek, změn ve vztazích, změn ve vědomí atd.

reforma

Reforma je proces změny systému nebo struktury, který má zlepšit jeho fungování.

transmutace

Transmutace je chemická reakce, která změní složení látek, při které se atomové jádro změní na jiné.

metamorfóza

Metamorfóza je změna tvaru, velikosti nebo struktury organismu, která se často vyskytuje během jeho životního cyklu.

metabolismus

Metabolismus je souhrn chemických reakcí, které probíhají v živých organismech, aby umožnily jejich růst a udržení funkce.

převrat

Převrat je náhlá a drastická změna politického systému, která se často provádí násilím.

povstání

Povstání je označení pro spontánní, masovou akci veřejnosti, která cílí na odstranění existující autority.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

evoluce

Evoluce je proces změny živých organismů během času, který může vést k novým druhům.

cyklus (srdeční)

Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.

Podobná synonyma

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

cyklus

Cyklus je opakující se série událostí, kroků nebo činností, které se obvykle opakují v pravidelných intervalech.

potlačit (povstání)

Potlačit: zmírnit nebo zastavit činnost, povstání nebo nepokoje použitím silného násilí nebo autority.

srdeční

Srdeční označuje něco týkajícího se srdce, jako například osobní city či vztahy, fyzické schopnosti srdce nebo lékařské vyšetření srdce.

převrat (revoluční)

Převrat je obecně označení pro násilnou změnu vlády, často doprovázenou revolučními událostmi.

srdeční příhoda

Srdeční příhoda je akutní stav, který může vést k poškození srdce a jeho následnému selhání.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

krátká (rychlá) přihrávka

Krátká přihrávka je rychlý pohyb hráče, který míč přihraje spoluhráči. Míč je přihrán rychle, aby spoluhráči umožnil rychlejší přesun do pozice pro útok.

dutina (srdeční)

Dutina je prostor uvnitř těla, obvykle vymezený tkáněmi nebo orgány. U člověka, například, je srdeční dutina prostor uvnitř srdce, oddělený od okolního těla.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.

zdolat (povstání)

Zdolat znamená porazit, překonat, převálcovat, vyřešit nebo vyhrát.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

srdeční záchvat

Srdeční záchvat je forma akutního infarktu, při kterém dojde k náhlému a částečnému ucpání cévy srdce.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

cyklus přednášek

Série prezentací nebo přednášek, které se vzájemně od sebe liší, ale mají společný cíl.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

svádět (k povstání)

Povzbuzovat, aby se k něčemu připojili; vybízet k vzpourě nebo vzpouře.

změna bydliště

Změna bydliště je přesun do jiného místa, ve kterém se trvale přebývá, často i s rodinou.