Facebook

Změna hlasu - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu změna hlasu.

Význam: Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

změna

Změna je změna stavu, situace nebo vlastnosti čeho nebo koho. Je to proces, kterým se vytváří něco nového nebo odlišného.

obměna

Obměna je změna v něčem, co je ustálené, nebo změna něčeho, co se stále opakuje.

varianta

Varianta je odlišné provedení něčeho, nebo více možností volby.

modifikace

Modifikace je změna vlastností či schopností něčeho, aby odpovídalo potřebám nebo specifickým požadavkům.

mutování

Mutování je proces, během kterého dochází k změně genetického materiálu, čímž se mohou objevit nové genetické vlastnosti.

Podobná synonyma

textová varianta

Textová varianta je alternativní verze nějakého textu, která je napsána v jednom řádku.

změna bydliště

Změna bydliště je přesun do jiného místa, ve kterém se trvale přebývá, často i s rodinou.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

varianta (díla)

Varianta je odlišná verze díla, např. písně, knihy nebo programu, která je stejná jako originál, ale má odlišné vlastnosti.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

změna (polohy)

Změna polohy je přesun nebo přemístění objektu z jednoho místa na druhé.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.