Facebook

Povstání - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu povstání.

Význam: Povstání je označení pro spontánní, masovou akci veřejnosti, která cílí na odstranění existující autority.

vzbouření

Vzbouření je označení pro akci nebo činnost, při které dochází k odporu proti autoritám nebo k změně společenských podmínek.

vzpoura

Vzpoura je otevřené nebo skryté odporování vůči autoritě nebo zákonům.

revolta

Revolta je násilné odmítnutí obecně uznávaných obecných zásad nebo zákonů; označuje stav nespokojenosti s autoritou a hnutí k jejímu odmítnutí.

bouře

Bouře je silné atmosférické jevy, charakterizované vysokými rychlostmi větru, intenzivními srážkami a výskytem blesků a hromů.

rebelie

Rebelie je odpor proti politickému systému nebo autoritě, často s násilím.

převrat

Převrat je náhlá a drastická změna politického systému, která se často provádí násilím.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

přeměna

Přeměna je proces transformace jednoho stavu či druhu do jiného.

evoluce

Evoluce je proces změny živých organismů během času, který může vést k novým druhům.

cyklus (srdeční)

Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.

Podobná synonyma

srdeční

Srdeční se obvykle vztahuje k srdci a jeho funkcím, zahrnujícím všechny aspekty fyzického, duševního a emočního zdraví.

mohutnět (bouře)

Mohutnět znamená intenzivně sílící bouře, která může být doprovázena silným větrem, dešťem a hromobitím.

srdeční příhoda

Srdeční příhoda je akutní stav, který může vést k poškození srdce a jeho následnému selhání.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

pominout (bouře)

Ignorovat, opomenout nebo obcházet situaci, kterou člověk nechce řešit nebo nechce přijmout.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.

větrná bouře

Větrná bouře je silný vítr, který se objevuje s prudkým deštěm, bleskem a hromy. Větrné bouře mohou způsobit škody, zasáhnout elektrický vedení a dokonce i zničit budovy.

změna

Změna je změna stavu, situace nebo vlastnosti čeho nebo koho. Je to proces, kterým se vytváří něco nového nebo odlišného.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

srdeční záchvat

Srdeční záchvat je forma akutního infarktu, při kterém dojde k náhlému a částečnému ucpání cévy srdce.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

krátká (rychlá) přihrávka

Krátká přihrávka je rychlý pohyb hráče, který míč přihraje spoluhráči. Míč je přihrán rychle, aby spoluhráči umožnil rychlejší přesun do pozice pro útok.

bouře (dělnická)

Bouře dělnická je označení pro rychlou reakci pracujících lidí na nespravedlnosti a nedostupnost právních příležitostí.

cyklus

Cyklus je opakující se série akcí nebo událostí, které se opakují v určitém pořadí.

převrat (revoluční)

Převrat je radikální politická změna, která může být provedena buď násilím nebo revolučními akcemi.