Facebook

Cyklus - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu cyklus.

Význam: Cyklus je opakující se série událostí, kroků nebo činností, které se obvykle opakují v pravidelných intervalech.

perioda

Perioda je krátká časová jednotka; obvykle označuje trvání času mezi dvěma důležitými událostmi, jako je například období mezi jedním ročním obdobím a dalším.

etapa

Etapa je časově omezená fáze plánovaného procesu, která má vlastní cíl, který je splněn po jejím dokončení.

řada

Řada je souvislý pořad jednotlivých prvků, které mají nějaký vzájemný vztah.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

tematický soubor

Tematický soubor je skupina souvisejících dat, která jsou organizována kolem jednoho tématu nebo konceptu.

Podobná synonyma

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

řada (aut)

Řada je souvislý seznam položek, které jsou uspořádány podle nějakého klíče nebo seřazení.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

učiliště (vyšší)

Učiliště je vzdělávací instituce, která nabízí střední školní vzdělání a odborné vzdělávání. Učí se zde technické dovednosti, kariérové schopnosti a odborné znalosti potřebné k získání pracovního uplatnění.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

celek

Celek je pojem označující souhrn všech částí nebo prvků, které společně tvoří celou jednotku.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

soubor

Soubor je datová jednotka (souborový systém) s informacemi, která může být uložena a přístupná počítačem.

soubor písemností

Soubor písemností je skupina dokumentů, které spolu souvisejí a mají společný cíl.

sestavovat (celek)

Sestavovat znamená skládat jednotlivé části dohromady do celku.

vyšší (tóny)

Vyšší tóny označují tóny vyšší frekvence než daný nízký tón. Jsou charakterizovány jako vyšší, hlasité a často ostré.

tematický

Tematický se týká určitého tématu nebo myšlenky: je to souhrn, shrnutí nebo zobecnění.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

střední škola (vyšší)

Střední škola je odborné vzdělávací zařízení poskytující vyšší vzdělání, které připravuje studenty na přístup na vysoké školy.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.