Facebook

Dutina (srdeční) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu dutina (srdeční).

Význam: Dutina je prostor uvnitř těla, obvykle vymezený tkáněmi nebo orgány. U člověka, například, je srdeční dutina prostor uvnitř srdce, oddělený od okolního těla.

pokojík

Pokojík je malý prostor, obvykle v domě nebo bytě, určený k odpočinku nebo soukromí.

spížka

Spížka je místnost v domě nebo bytě, která slouží k uložení zásob potravin a jiných potřebných věcí.

korporace (zastupitelská)

Korporace je právnická osoba s právní subjektivitou, která umožňuje sdružení lidí a jejich peněz pro podnikání.

sněmovna

Sněmovna je parlamentní sbor nebo legislativní sbor, který vykonává legislativní, judikativní a exekutivní funkce.

senát

Senát je nejvyšší zákonodárný orgán v některých zemích, který schvaluje zákony a vytváří vládní politiku.

kamera

Kamera je elektronické zařízení, které zaznamenává obraz a zvuk a umožňuje jej uložit nebo přenášet.

fotoaparát

Fotoaparát je přístroj pro pořizování fotografií. Používá se pro zaznamenávání obrazu a uložení ho do formátu digitálního nebo filmového.

Podobná synonyma

korporace

Korporace je právnická osoba, která se skládá z jednotlivých jednotek spojených ve vztahu k podnikatelské činnosti.