Facebook

Svádět (k povstání) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu svádět (k povstání).

Význam: Povzbuzovat, aby se k něčemu připojili; vybízet k vzpourě nebo vzpouře.

chystat (vzpouru)

Organizovat a připravit se na vzpouru proti nespravedlnosti nebo nesmyslným zákonům.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vzbuzovat nebo stimulovat činnost, myšlení nebo chování koho.

Podobná synonyma

vyživovat <koho>

Vyživovat znamená poskytovat potravu a další věci potřebné k životu.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se do někoho znamená projevit silnou lásku a náklonnost, často s hlubokou touhou být s touto osobou.

vrhnout se <na koho>

Rozhodnout se něco udělat a okamžitě se do toho pustit.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, ošidit, zmanipulovat, často za účelem získání prospěchu.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

dohonit <koho>

Dohonit znamená dosáhnout stejného postavení, rychlosti nebo úrovně jako někdo jiný.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

známkovat <koho>

Dávat známky, hodnotit úroveň výkonu, známkovat výkon konkrétní osoby.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

plísnit <koho>

Plísnit znamená kritizovat nebo hanit někoho nepřiměřeně, často za účelem zesměšňování.

pozdravit <koho>

Pozdravit znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.

rýpat <do koho>

Rýpat do někoho znamená kritizovat jeho činy nebo slova, zpravidla v nepříjemný nebo negativním duchu.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

hodit <koho> (do vody)

Hodit do vody znamená násilně a náhle vhánět člověka do vody.

vypovědět <koho>

Vypovědět znamená formálně ukončit pracovní poměr s určitou osobou.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

postříkat <koho n. co> (blátem)

Nastříkat blátem koho/co.

propouštět <koho>

Propouštět znamená propustit zaměstnance z práce.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

zahubit <koho>

Zahubit znamená fyzicky usmrtit nebo zničit.

spasit <koho>

Zachránit člověka nebo situaci z nebezpečí nebo nežádoucího stavu.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.