Facebook

Cyklus přednášek - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu cyklus přednášek.

Význam: Soubor přednášek prezentovaných v pořadí, na základě určitého tématu nebo cíle.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

natažení

Natažení je fyzická aktivita, která má za cíl zvýšit pružnost svalů a šlach.

roztažení

Roztažení je proces nebo stav, kdy je něco rozšířeno nebo roztáhnuto, obvykle fyzicky.

Podobná synonyma

rozsah

Rozsah je míra, do jaké míry se něco zabývá nebo rozšiřuje. Označuje oblast, do které se jev nebo proces týká.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.