Facebook

Potlačit (povstání) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu potlačit (povstání).

Význam: Potlačit: zmírnit nebo zastavit činnost, povstání nebo nepokoje použitím silného násilí nebo autority.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

zaškrtit

Zaškrtit znamená označit část textu nebo políčko formuláře jako vyplněné.

zadusit

Zadusit znamená umlčet nebo zabít tím, že se zakryje nos a ústa a nedovolí přístup vzduchu.

Podobná synonyma

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

vyhazovat <koho>

Vyhazovat znamená násilně odstranit člověka z určitého místa nebo zaměstnání.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

pobodat <koho> (vosy)

Pobodat vosy znamená udeřit je jejich bodnutím.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert z někoho: udělat mu legraci, vtip či šprým, obyčejně s dobrým úmyslem.

zadávit

Zadávit znamená dostat se do stavu zděšení, strachu či úžasu, který se projevuje ztuhnutím svalů.

ztlouci <koho>

Ztlouci se odkazuje k fyzickému násilí, při kterém je někdo úmyslně a silou ublížen.

ošetřit <koho>

Ošetřením se rozumí poskytnutí lékařské, léčebné nebo rehabilitace péče o člověka, zvíře nebo věc.

zamilovat si <koho>

Projevit velkou lásku a náklonnost k osobě; zažít silné city a emoce; čerpat z lásky nesmírnou radost.

okrášlit <koho n. co>

Zkrášlit; přidat na kráse, kouzlu a vzhledu.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za provinění, například v podobě pokuty, omezení svobody nebo výchovného trestu.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

oslovit <koho>

Oslovit znamená adresovat se k němu nebo jednat s ním.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

ukojovat <koho>

Ukojovat znamená uspokojit něčí potřeby, přání nebo touhy. Kojit znamená pomoci někomu, aby se cítil dobře nebo se zotavil.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

zbít <koho>

Zbít je použít fyzickou sílu a násilí k útoku na někoho.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít s něčím pracovat nebo s něčím začít.

informovat <koho>

Informovat: sdělit někomu nové informace, data či znalosti.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

útočit <na koho>

Útočit znamená fyzicky nebo psychicky napadat někoho.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

vybavit zbraněmi <koho>

Vybavit zbraněmi znamená poskytnout někomu zbraně pro ochranu nebo pro boj.