Facebook

Cyklus (srdeční) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu cyklus (srdeční).

Význam: Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.

převrat

Převrat je náhlá a drastická změna politického systému, která se často provádí násilím.

povstání

Povstání je označení pro spontánní, masovou akci veřejnosti, která cílí na odstranění existující autority.

změna (rychlá)

Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

přeměna

Přeměna je proces transformace jednoho stavu či druhu do jiného.

evoluce

Evoluce je proces změny živých organismů během času, který může vést k novým druhům.

Podobná synonyma

změna

Změna je změna v čemkoli, od jednoduchého stavu k jinému, od starého k novému.

změna (frekvence)

Změna je změna času, místa, intenzity nebo kontextu. Je to změna v souvislosti s časem, místem, intenzitou nebo kontextem.

změna stavu

Změna stavu je přechod z jednoho stavu na jiný. Může to být změna fyzická, psychická nebo sociální.

náhlá změna (proudu)

Náhlá změna proudu je změna směru nebo intenzity proudění proudícího plynu, tekutiny nebo pevných částic.

změna zaměstnání

Změna zaměstnání znamená získání jiného zaměstnání než to stávající. Může to být zaměstnání u jiného zaměstnavatele, ale také změna pozice u stávajícího zaměstnavatele.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

změna hlasu

Změna hlasu je změna zvuku vydávaného z úst jedince, což může být způsobeno jeho emocemi, stavem zdraví nebo lékařskou terapií.

potlačit (povstání)

Potlačit: utlumit, zmírnit, zabránit, zastavit, rozdrtit.

zdolat (povstání)

Zdolat znamená porazit, překonat, převálcovat, vyřešit nebo vyhrát.

přeměna (el.proudu)

Přeměna elektrického proudu je proces měnící výstupní elektrickou energii na jinou formu energie; např. mechanickou, tepelnou nebo světelnou.

převrat (revoluční)

Převrat je radikální politická změna, která může být provedena buď násilím nebo revolučními akcemi.

krátká (rychlá) přihrávka

Krátká přihrávka je rychlý pohyb hráče, který míč přihraje spoluhráči. Míč je přihrán rychle, aby spoluhráči umožnil rychlejší přesun do pozice pro útok.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

reakce (rychlá)

Reakce je rychlá odpověď na podnět.

změna bydliště

Změna bydliště je přesun do jiného místa, ve kterém se trvale přebývá, často i s rodinou.