Facebook

Změna (rychlá) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu změna (rychlá).

Význam: Změna je rychlý proces, který se týká změny v něčem jako například v myšlení, chování, postojích nebo situacích.

převrat

Převrat je náhlá a drastická změna politického systému, která se často provádí násilím.

povstání

Povstání je označení pro spontánní, masovou akci veřejnosti, která cílí na odstranění existující autority.

přeměna

Přeměna je proces transformace jednoho stavu či druhu do jiného.

evoluce

Evoluce je proces změny živých organismů během času, který může vést k novým druhům.

cyklus (srdeční)

Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.

Podobná synonyma

srdeční záchvat

Srdeční záchvat je forma akutního infarktu, při kterém dojde k náhlému a částečnému ucpání cévy srdce.

svádět (k povstání)

Povzbuzovat, aby se k něčemu připojili; vybízet k vzpourě nebo vzpouře.

potlačit (povstání)

Potlačit: zmírnit nebo zastavit činnost, povstání nebo nepokoje použitím silného násilí nebo autority.

srdeční

Srdeční se obvykle vztahuje k srdci a jeho funkcím, zahrnujícím všechny aspekty fyzického, duševního a emočního zdraví.

cyklus

Cyklus je opakující se série akcí nebo událostí, které se opakují v určitém pořadí.

převrat (revoluční)

Převrat je obecně označení pro násilnou změnu vlády, často doprovázenou revolučními událostmi.

zdolat (povstání)

Zdolat znamená porazit, překonat, převálcovat, vyřešit nebo vyhrát.

dutina (srdeční)

Dutina je prostor uvnitř těla, obvykle vymezený tkáněmi nebo orgány. U člověka, například, je srdeční dutina prostor uvnitř srdce, oddělený od okolního těla.

cyklus přednášek

Soubor přednášek prezentovaných v pořadí, na základě určitého tématu nebo cíle.

přeměna (el.proudu)

Přeměna elektrického proudu je proces měnící výstupní elektrickou energii na jinou formu energie; např. mechanickou, tepelnou nebo světelnou.

srdeční příhoda

Srdeční příhoda je akutní stav, který může vést k poškození srdce a jeho následnému selhání.