Facebook

Zdolat (povstání) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zdolat (povstání).

Význam: Zdolat znamená porazit, překonat, převálcovat, vyřešit nebo vyhrát.

přemoci (hněv)

Přemoci znamená zvítězit nad hněvem, ovládnout si ho, vyhnout se přehnanému projevu.

překonat

Překonat znamená dokázat porazit nebo překonat překážky nebo přítěž, což může být fyzické, psychické nebo emoční.

ovládnout

Mít nad něčím plnou kontrolu, ovládat, řídit, manipulovat.

udusit

Udusit znamená omezit vdechování tak, aby osoba strádala kvůli nedostatku kyslíku.

zdeptat

Zdeptat znamená psychicky zničit, znehodnotit nebo znechutit.

zatajit (informace)

Zatajit znamená skrýt informace, neodhalit je a uchovat je v tajemství.

umlčet

Umlčet znamená zmírnit nebo zastavit hlasité vyjadřování názorů, myšlenek nebo názorů.

ututlat

Ututlat znamená skrýt, ukrýt, potlačit nebo zapomenout.

uvolnit

Uvolnit znamená rozpustit nebo odstranit omezení, napětí nebo napětí, které je přítomno.

paralyzovat (demonstraci)

Umlčet, zastavit, neumožnit pokračování, zmrazit jednání či jinou činnost.

zneškodnit

Zneškodnit znamená odstranit nebo znemožnit možnost účinnosti nebo působení něčeho.

vyhladit

Zbavit povrch jakýchkoli nepravidelností; zjednodušit a zdokonalit jeho strukturu.

vykořenit

Vykořenit znamená odstranit kořeny, odstranit původ, zakorenit nebo zničit.

Podobná synonyma

uvolnit se

Uvolnit se znamená odpoutat se od stresu a napětí a uvolnit se do příjemného relaxačního stavu.

informace (nesprávná)

Informace je data, která nám poskytuje potřebné údaje a poznatky pro lepší rozhodnutí.

přemoci (přírodu)

Přemoci přírodu znamená ovládnout ji a využívat její sílu ve prospěch člověka.

paralyzovat

Paralyzovat znamená ochromit, oslabit, znecitlivět nebo úplně ochromit pohyb nebo citlivost.

ovládnout <koho> (vztek)

Udržet kontrolu nad emocemi a nedovolit, aby vztek ovládl situaci.

uvolnit se (od muže)

Uvolnit se znamená přestat se snažit ovládat situaci a pustit věci, aby se vyvíjely samy.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

uvolnit se (samovolně)

Uvolnit se znamená uvolnit napětí, nechat plynout a umožnit, aby se věci děly samy od sebe.

zatajit

Skrýt nebo utajit informace, případně skutky, tak aby nebyly známy.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

ovládnout se

Držet se pod kontrolou a ovládat sebe a své emoce.

překonat (předsudky)

Překonat (předsudky) znamená odhodit stereotypy a myšlení založené na nevědomosti, aby bylo možné akceptovat a respektovat odlišnosti.

překonat (soupeře)

Překonat znamená porazit nebo předčit soupeře.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

hněv (vůči původci křivdy)

Hněv je silný emocionální stav, který vyplývá z rozhořčení, frustrace nebo podráždění vůči původci křivdy.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

informace

Informace jsou data, která slouží k pochopení skutečnosti nebo k vytvoření nového poznání.

přemoci

Význam slova přemoci je úspěšně se vypořádat s něčím nebo někým; porazit nebo překonat překážky nebo překonat něčí odpor.

přemoci <co>

Přemoci znamená porazit, vzdorovat a zvítězit nad něčím.

hněv

Hněv je silný, negativní emoční stav, charakterizovaný nespokojeností, vztekem a agresí.

povolovat (demonstraci)

Povolovat znamená schválit nebo umožnit něco, obvykle (ale ne nutně) formou oficiálního rozhodnutí. V případě demonstrace to znamená udělit souhlas s jejím uspořádáním.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.