Facebook

Překonávat - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu překonávat.

Význam: Překonávat znamená překonávat nebo překonávat překážky nebo překážky k dosahování cílů.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

nosit (na stůl)

Nosit: přenést, dopravit, přenášet objekty z jednoho místa na druhé.

shromažďovat

Sbírat, shromažďovat: vybrat, sestavit, shromáždit, nashromáždit, spojit, skládat, uspořádat, sjednotit.

sbírat

Sbírat znamená shromažďovat věci, které jsou často podobné, aby byly pohromadě.

hromadit

Sbírat a shromažďovat věci nebo informace do velkého množství.

kupit

Kupovat: převzít vlastnictví za platbu.

nést (vejce)

Nést (vejce) znamená držet je pevně bez poškození, dokud je nebudete moci konzumovat nebo je použít k jiným účelům.

trpět

Trpět znamená snášet bolest, utrpení nebo něco odporného; obvykle se to týká psychického nebo fyzického utrpení.

Podobná synonyma

hromadit (vojsko)

Soustředit velké množství vojáků a vojenského materiálu na jednom místě.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

nosit se <s čím>

Nosit se s čím znamená zacházet s něčím s úctou a důstojností; projevovat se s respektem.

nést se

Nést se znamená pohybovat se s elegantní lehkostí, zároveň ale také s důstojností.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená zamezit nebo omezit jeho projevy, aby se dosáhlo cílů nebo požadovaného výsledku.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, přehnaně, nad míru, nadměrně nebo až příliš.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

přes (očekávání)

Přes (očekávání): znamená to překonat očekávání a dosáhnout více, než se čekalo.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

oltářní stůl

Oltářní stůl je nábytek, sloužící jako podstavec pro umístění oltáře a symbolizuje Boží přítomnost.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

sbírat <co> (ze země)

Sbírat (ze země): nacházet a shromažďovat předměty z přírody (např. kameny, květiny) z povrchu země.

předstihovat (protivníka)

Dělat něco dříve než protivník, aby se získala výhoda.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

přes

Přes je předpona, která vyjadřuje pohyb skrz nebo přes něco, nebo procházení mezi dvěma body.

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

zamluvit (stůl)

Zamluvit znamená uzavřít smlouvu o koupi/pronájmu např. stolu.

hromadit se

Hromadit se znamená sbírat různé věci ve velkém množství.

vynikat

Vynikat znamená být výjimečným, odlišným nebo nadprůměrným; získávat pozornost, obdiv nebo úspěch.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.