Facebook

Dostávat se <přes co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dostávat se <přes co>.

Význam: Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

Podobná synonyma

potlačovat (city)

Potlačovat znamená omezovat nebo stlumit. Jedná se o záměrnou snahu potlačit nějaký proces nebo zabránit jeho vývoji.

přemáhat

Přemáhat znamená vyvinout úsilí a sílu k dosažení něčeho, co je obtížné nebo odporuje překonáním překážek.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená bojovat s nepřítelem, aby byl porazen a podroben.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená zamezit nebo omezit jeho projevy, aby se dosáhlo cílů nebo požadovaného výsledku.

porážet <koho>

Porážet znamená vyhrávat nad ním, čímž se dosáhne jeho úplného zničení.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

vynikat <v čem>

Vynikat znamená vynášet se nad průměr, být výjimečný, vynikající a nezaměnitelný.

potlačovat <co>

Potlačovat znamená odstraňovat nebo omezovat něčí práva, názory nebo činy.

vynikat

Vynikat znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečným a zářit.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

porážet (vepře)

Porážet vepře znamená uříznout mu hlavu, odstranit vnitřnosti a následně jej rozkrájet na kusy.

přemáhat <co>

Přemáhat znamená usilovat o dosáhnutí něčeho tím, že se bojuje proti nepříznivým okolnostem nebo silám.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

předstihovat (protivníka)

Dělat něco dříve než protivník, aby se získala výhoda.

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

odbývat <co>

Odbývat znamená odmítat, odmítnout.

porážet (stromy)

Řezání stromů, aby se získal dřevěný materiál nebo aby se uvolnil prostor.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.