Facebook

Porážet - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu porážet.

Význam: Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

kácet

Kácet znamená odstraňovat stromy a keře pomocí sekery nebo motorové pily.

srážet (kuželky)

Srážet kuželky znamená házet koulemi a snažit se je smést.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená vyhrávat nad nepřítelem nebo něčím jiným, často bojem nebo násilím.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout něčeho obtížného, překonat obtížnosti nebo překážky a dosáhnout svého cíle.

potírat

Potírat znamená bojovat proti něčemu nebo někomu, snížit jeho sílu, vliv nebo význam.

usmrcovat (prase)

Usmrcovat prase znamená porážet, aby bylo možné z něj získat maso pro potravinářské účely.

zabíjet

Zabíjet znamená ničit život nebo životní prostředí; činnost, která vede k smrti.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

odbývat <co>

Odbývat znamená odstranit, odmítnout, ignorovat nebo odmítat názor nebo návrhy.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

dostávat <co> (nad hlavu)

Dostávat nad hlavu: mít více problémů než může člověk zvládnout.

potlačovat <co>

Potlačovat: tlumit nebo omezovat něčí jednání nebo vyjadřování.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, přehnaně, nad míru, nadměrně nebo až příliš.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

dostávat se <kam>

Dostávat se: přibližovat se (k cíli, místu, situaci); postupovat do určeného místa.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

prase

Prase je domácí zvíře, které je obvykle chováno pro maso a další produkty.

přemáhat <co>

Přemáhat znamená usilovat o dosáhnutí něčeho tím, že se bojuje proti nepříznivým okolnostem nebo silám.

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

zabíjet (úmyslně)

Usmrtit někoho úmyslně; zničit nebo způsobit smrt člověka.

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

přes

Přes je předpona, která vyjadřuje pohyb skrz nebo přes něco, nebo procházení mezi dvěma body.

usmrcovat

Usmrcovat znamená způsobit smrt, zabít, zničit život.

vynikat

Vynikat znamená být výjimečným, odlišným nebo nadprůměrným; získávat pozornost, obdiv nebo úspěch.

zabíjet (hromadně)

Zabíjet (hromadně) znamená usmrtit velké množství lidí najednou.

usmrcovat <koho>

Usmrcovat znamená způsobit smrt člověku nebo jinému živému tvoru.

kácet se

Kácet se znamená buď intenzivně se snažit o něčí přízeň nebo přizpůsobit se okolnostem.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.