Facebook

Porážet - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu porážet.

Význam: Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

kácet

Kácet znamená odstraňovat stromy a keře pomocí sekery nebo motorové pily.

srážet (kuželky)

Srážet kuželky znamená házet koulemi a snažit se je smést.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená vyhrávat nad nepřítelem nebo něčím jiným, často bojem nebo násilím.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout něčeho obtížného, překonat obtížnosti nebo překážky a dosáhnout svého cíle.

potírat

Potírat znamená bojovat proti něčemu nebo někomu, snížit jeho sílu, vliv nebo význam.

usmrcovat (prase)

Usmrcovat prase znamená porážet, aby bylo možné z něj získat maso pro potravinářské účely.

zabíjet

Zabíjet znamená ničit život nebo životní prostředí; činnost, která vede k smrti.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

zabíjet (hromadně)

Zabíjet (hromadně) znamená usmrtit velké množství lidí najednou.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

usmrcovat

Usmrcovat znamená způsobit smrt, zabít nebo zničit.

dostávat se (z dosahu nepřítele)

Ujíždět, unikat z dosahu nepřítele, aby se zabránilo jeho útoku.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

kácet se (strom)

Kácení se označuje jako odstranění stromu pomocí seker nebo technických prostředků.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

odbývat <koho>

Odbývat znamená odmítat jeho návrhy nebo žádosti, zpravidla s odůvodněním.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

přemáhat <co>

Přemáhat: překonat překážky, odolat odporu, potlačit nepříznivé okolnosti.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

potírat tukem

Potírat tukem znamená nanášet tuk na nějaký materiál, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti nebo zabránilo korozi.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

zahánět (nepřítele)

Odrazovat, vyhánět, odhánět, zbavovat místa, přinutit k odchodu.

vynikat

Vynikat znamená být výjimečným, odlišným nebo nadprůměrným; získávat pozornost, obdiv nebo úspěch.

prase

Prase je domácí zvíře, jehož maso se používá k přípravě jídel. Prase je také zdrojem mnoha produktů, jako je sádlo, kůže, chlupy, šlachy a další.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

odbývat <co>

Odbývat znamená odmítat, odmítnout.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

usmrtit (prase)

Usmrtit prase znamená zabít, aby bylo možné získat jeho maso.

páté přes deváté

Páté přes deváté znamená vyhnout se konvenčním způsobům zajištění výsledků a přijmout neobvyklé, inovativní metody.