Facebook

Trpět <za koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu trpět <za koho n. co>.

Význam: Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

sklízet (ze stolu)

Sklízet znamená odebírat či získávat něco, co bylo vypěstováno nebo vyrobeno, aby se z něj mohlo profitovat.

přinášet

Přinášet znamená donést, přivézt, doručit nebo předat něco nebo někoho.

přivlastňovat si

Přivlastňovat si znamená vzít si něco jako své vlastnictví nebo si ho přivlastnit.

brát si (knihy)

Půjčovat si knihy.

odpykávat <co>

Plnit trestní postih nebo dohodnutou pokutu, která byla uložena za porušení pravidel nebo zákonů.

Podobná synonyma

podpěra (stolu)

Podpěra je odborné označení pro konstrukci, která podporuje a stabilizuje nějakou konstrukci, jako je stůl.

brát (z ruky)

Brát znamená vzít něco do ruky, fyzicky s ním manipulovat a ovládat.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

brát ohled <na co>

Brát ohled na názory a potřeby druhých, aby se minimalizovalo jejich negativní dopad.

vynášet

Vynášet znamená vystavovat, vyhlašovat, udílet nebo odhalovat.

brát (ze země)

Brát znamená vzít si nebo odnést něco ze země.

vynášet se

Vynášet se znamená být ve vzduchu, letět, unášet se, vznášet se.

brát

Brát znamená vzít si něco, odebrat, převzít nebo si něco vzít. Může to také znamenat přijmout nebo pochopit něco nebo někoho.

uspořádat (knihy)

Uspořádat znamená třídit a vytvářet systém pro usnadnění přístupu a vyhledávání - např. knihy uspořádat podle autora, žánru nebo data vydání.

brát v úvahu (mládež)

Brát v úvahu znamená posuzovat všechna fakta a uvažovat o nich, aby se mohly udělat správné rozhodnutí.

obal (knihy)

Obal knihy je obal, který chrání knihu a poskytuje informace o jejím obsahu.

brát <co>

Brát: vzít, přijmout nebo vzít za své; používat; obecně přijmout jako skutečné nebo pravdivé; přijmout na sebe následky.

sklízet (řepu)

Sklízet znamená vytáhnout řepu ze země a připravit ji k dalšímu zpracování.

brát (vodu)

Brát vodu znamená čerpat, stahovat nebo odebírat vodu z nějakého zdroje.

brát kartu

Brát kartu znamená hrát karetní hru s ostatními hráči na základě jejich karetních hodů.

deska stolu

Plocha vrchní části stolu, která je buď dřevěná nebo plastová, obvykle hladká a rovná.

sedat (ke stolu)

Sedat znamená usednout ke stolu, zaujmout místo nebo se posadit.

seřadit (knihy)

Uspořádat knihy do pořádku - od největších až po nejmenší, nebo podle autora, názvu nebo datumu vydání.

brát za své

Přijmout něco jako fakt, být ochoten to platit.

brát se

Brát se znamená uzavřít sňatek, stát se manželem a manželkou.

provádět sazbu (knihy)

Provádění sazby (knihy) je proces vytváření knižního textu z předlohy a jeho přizpůsobení požadovanému formátu.

srovnat (knihy)

Srovnat znamená porovnat knihy a vyhodnotit jejich klady a zápory, aby se zjistilo, která je lepší.

přinášet (jídlo)

Dodávat jídlo, aby ho bylo možné konzumovat.