Facebook

Poznamenat - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu poznamenat.

Význam: Poznamenat znamená udělat poznámku, upozornit nebo zaregistrovat něco důležitého.

zapsat (jména)

Zapsat: zaznamenat, zapsat, zaznamenat do záznamu, zapsat na papír.

zaznamenat

Zaznamenat znamená zapsat nebo zaznamenat údaje nebo informace do paměti.

připomenout

Připomenout znamená připomínat, přivolat si na mysl něco, co už bylo zapomenuto.

zmínit se

Zmínit se znamená vzpomenout si na nějakou osobu, věc nebo událost a zmínit je ve větě.

podotknout

Podotknout znamená přidat k něčemu další myšlenku, poznámku nebo komentář.

glosovat

Glosovat znamená vyjadřovat názor na něčí slova nebo myšlenky. Je to forma komentáře nebo kritiky.

označit (karty)

Označit znamená identifikovat, označit nebo vyznačit karty tím, že je zaškrtnete, zbarvíte nebo označíte jiným způsobem.

poznačit

Označit, zaznamenat; potvrdit či zdůraznit něčí činy či názory.

postihnout (nemoc)

Postihnout (nemoc) znamená onemocnět, nakazit se danou nemocí nebo mít ji jako diagnózu.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasáhnutím nebo účinkem ovlivnit či změnit něco nebo někoho.

označkovat (zločince)

Označkovat znamená označit nebo identifikovat zločince čímkoliv, co jej odlišuje od ostatních.

ocejchovat

Ocejchovat znamená posuzovat a hodnotit něco podle určitých kritérií.

zaznamenat <co>

Zaznamenat: zaznamenávat události nebo informace; zaznamenat = zapsat do záznamu.

zaregistrovat

Zaregistrovat znamená provést úkon potřebný k zapsání něčeho do oficiální databáze.

vypsat <co>

Vypsat znamená vyjádřit něco (data, informace) v podobě číselných nebo textových řádků.

popsat

Popsat znamená vyjádřit myšlenky, informace nebo předměty slovy, aby se vyjasnily.

Podobná synonyma

poznačit (los)

Poznačit znamená označit něco nebo někoho jako nebo přiřadit něco nebo někoho k něčemu. Často se používá k označení výsledků losování.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

určit (nemoc)

Určit (nemoc): stanovení diagnózy onemocnění na základě symptomů a vyšetření pacienta.

označkovat

Označkovat znamená vymezit něčím nebo něčím označit.

glosovat <co>

Glosovat znamená komentovat, vyjadřovat názor a hodnotit něčí výroky či názory.

postihnout

Postihnout znamená uložit někomu trest, například pokutu či zákaz, za provinění nebo porušení zákona.

zaznamenat (rozhovor)

Zaznamenat znamená uchovat si informace, např. rozhovor, do dokumentu či souboru.

zasáhnout (slovy)

Použít silnou sílu nebo vliv k ovlivnění něčeho nebo někoho.

připomenout <co>

Připomenout znamená vzpomenout si na něco či někoho a připomínat to jiným.

zmínit se <o čem> (zběžně)

Zmínit se o čem znamená zmínit či vzpomenout na danou věc.

označit <koho>

Označit znamená označit nebo identifikovat někoho nebo něco jako určitou osobu, věc nebo místo.

přestát (nemoc)

Přestát (nemoc): odolat, přežít, vyhrát boj s nemocí.

pohlavní (nemoc)

Pohlavní nemoci jsou infekční onemocnění přenášené sexuálním stykem a mohou zahrnovat chlamydii, gonokokovou infekci, syfilis a HIV.

glosovat (události)

Glosovat znamená analyzovat, komentovat a zhodnocovat události nebo názory.

předstírat (nemoc)

Předstírat nemoc znamená simulovat, že je člověk nemocný, aniž by ve skutečnosti byl.

podotknout <co>

Podotknout znamená nepřímo naznačit nebo připomenout něco důležitého.

odsuzovat (zločince)

Odsoudit, to je soudním procesem udělit trest konkrétnímu člověku za porušení zákonů.

označit

Označit znamená označit něco jako jedinečné; identifikovat jeho charakteristiky; rozlišit je od ostatních.

způsobovat (nemoc)

Způsobovat nemoc: vyvolávat, přivádět k tělesnému trápení, obtěžovat chorobou.

zatajení jména

Zatajení jména je skryté jméno, které se obvykle nepoužívá, nebo se používá ve zdůrazněné formě.

vypsat

Vypsat znamená vyjmenovat všechny existující položky v nějakém seznamu nebo kategorii.

spoutávat (zločince)

Spoutávat znamená držet nebo uvíznout zločince či viníka pomocí pout, řetězů, šroubů nebo jiných prostředků.

zapsat

Zapsat znamená napsat či zaznamenat nebo zaznamenávat informace, údaje nebo myšlenky po určitou dobu.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

nemoc

Nemoc je stav, kdy se tělo potýká s chorobou nebo jiným zdravotním problémem.