Facebook

Zaznamenat - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu zaznamenat.

Význam: Zaznamenat znamená zapsat nebo zaznamenat údaje nebo informace do paměti.

zapsat (jména)

Zapsat: zaznamenat, zapsat, zaznamenat do záznamu, zapsat na papír.

připomenout

Připomenout znamená připomínat, přivolat si na mysl něco, co už bylo zapomenuto.

zmínit se

Zmínit se znamená vzpomenout si na nějakou osobu, věc nebo událost a zmínit je ve větě.

podotknout

Podotknout znamená přidat k něčemu další myšlenku, poznámku nebo komentář.

glosovat

Glosovat znamená vyjadřovat názor na něčí slova nebo myšlenky. Je to forma komentáře nebo kritiky.

označit (karty)

Označit znamená identifikovat, označit nebo vyznačit karty tím, že je zaškrtnete, zbarvíte nebo označíte jiným způsobem.

poznačit

Označit, zaznamenat; potvrdit či zdůraznit něčí činy či názory.

postihnout (nemoc)

Postihnout (nemoc) znamená onemocnět, nakazit se danou nemocí nebo mít ji jako diagnózu.

zasáhnout

Zasáhnout znamená zasáhnutím nebo účinkem ovlivnit či změnit něco nebo někoho.

označkovat (zločince)

Označkovat znamená označit nebo identifikovat zločince čímkoliv, co jej odlišuje od ostatních.

ocejchovat

Ocejchovat znamená posuzovat a hodnotit něco podle určitých kritérií.

zapsat<co>

Zapsat: vyjádřit písemně; zaznamenat údaje, informace, myšlenky do určitého dokumentu.

poznamenat

Poznamenat znamená učinit závěr nebo komentář, zaznamenat něco důležitého nebo pozorovat něco zvláštního.

zaregistrovat

Zaregistrovat znamená oficiálně se zapsat do nějakého seznamu nebo databáze.

registrovat

Registrovat znamená zaregistrovat se do nějakého systému, např. do internetového účtu nebo aplikace, aby bylo možné využívat jeho funkce.

dosáhnout (úspěchu)

Dosáhnout úspěchu znamená dosáhnout úspěšného výsledku, realizovat cíl nebo získat očekávanou výhodu.

vykázat <co>

Vykázat: odvolat osobu nebo něco, aby opustilo určité místo nebo okolí.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

Podobná synonyma

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

vykázat

Vykázat znamená vyloučit, vyhostit, vyhnat nebo propustit.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

postihnout

Postihnout znamená potrestat, uložit trest, odsoudit nebo uvalit sankci.

připomenout <co>

Připomenout znamená vzpomenout si na něco či někoho a připomínat to jiným.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

označit

Označit znamená identifikovat, popsat nebo označit něco zvláštním způsobem.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout = odstranit něco z něčeho násilným trháním.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si čeho/koho.

dosáhnout (svobody)

Dosáhnout svobody znamená obdržet právo volně se pohybovat, vyjadřovat a jednat podle vlastního uvážení.

dosáhnout remízy

Dosáhnout remízy znamená vyrovnat skóre a ukončit zápas bez vítěze nebo prohry.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí daného dění, aktivně se do něj zapojovat a podílet se na něm.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se, vyvarovat se čehokoli.

doznat

Zakusit, prožít, poznat něčím osobní zkušeností; zjistit, pochopit, uvědomit si.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.