Facebook

Připomenout si - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu připomenout si.

Význam: Připomenout si znamená vzpomenout si na něco.

připamatovat si <co>

Pamatovat si něco, uložit si do paměti.

rozpomenout se <na co>

Rozpomenout se znamená vzpomenout si na něco, co jste dříve zapomněli.

upamatovat se

Vzpomenout si, zapamatovat si; být schopen si na něco vzpomenout.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

usmyslit si

Usmyslit si znamená vymyšlení něčeho, co ještě není existovalo.

zamanout si

Zamanout si znamená ukrýt se, uniknout nebo se schovat před něčím, co je nepříjemné nebo nebezpečné.

povážit

Přemýšlet nad vážnými věcmi, zvážit pro a proti a následně udělat racionální rozhodnutí.

uvážit

Uvážit znamená zvážit všechny možnosti a vybrat tu nejvhodnější.

Podobná synonyma

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky či psychicky vyčerpat, zbavit někoho sil nebo energie.

vidět <koho n. co>

Vidět - pozorovat, zaznamenat, spatřit očima; získat informace o čemkoliv či někom prostřednictvím smyslů.

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

uvidět <koho>

Uvidět znamená spatřit osobu nebo věc fyzicky nebo mentálně.

ohodnotit <koho n. co>

Vystavit hodnocení, posoudit, analyzovat a vyhodnotit kvalitu či výsledek něčeho/někoho.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

přibrat <koho> za člena

Přijmout někoho do skupiny, aby se stal jejím členem.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat označuje postup prováděný policií, státními orgány nebo jinými autoritami, kdy se snaží získat informace od někoho.

rozechvět <koho>

Rozechvět se znamená vzbudit emoce, emocionální odezvu, vzrušení u někoho.

nasycovat <koho>

Nasycovat znamená naplnit někoho čímś, aby byl spokojený nebo naplněný.

přitlačit <na koho>

Přitlačit znamená použít tlak, aby se dotyčný přiměl k nějakému jednání nebo akci.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

obořit se <na koho>

Použít velký hlas s výhružkami a násilím na někoho.

zavřít <koho>

Zavřít: uzavřít (dveře, okno, oči, knihu atd.) nebo ukončit (diskusi, společné setkání atd.).

probouzet <koho>

Probouzet znamená probouzet k činnosti nebo vědomí; obnovovat jeho energii a pozornost.

začarovat <koho n. co>

Učinit něco nebo někoho nadpřirozeným způsobem, použitím kouzelných slov či magie.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

vyklidit <koho>

Vyklidit: opustit místo, umístit osobu mimo dosah.

nazvat <koho n. co jak>

Nazvat = určit jméno nebo popis pro něco/koho.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

chválit <koho n. co>

Chválit: oceňovat, zdůrazňovat pozitivní vlastnosti, hodnoty a činy druhých lidí.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

pozdravit <koho>

Pozdravit znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.