Facebook

Připomenout si - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu připomenout si.

Význam: Připomenout si znamená vzpomenout si na něco.

připamatovat si <co>

Pamatovat si něco, uložit si do paměti.

rozpomenout se <na co>

Rozpomenout se znamená vzpomenout si na něco, co jste dříve zapomněli.

upamatovat se

Vzpomenout si, zapamatovat si; být schopen si na něco vzpomenout.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

usmyslit si

Usmyslit si znamená vymyšlení něčeho, co ještě není existovalo.

zamanout si

Zamanout si znamená ukrýt se, uniknout nebo se schovat před něčím, co je nepříjemné nebo nebezpečné.

povážit

Přemýšlet nad vážnými věcmi, zvážit pro a proti a následně udělat racionální rozhodnutí.

uvážit

Uvážit znamená zvážit všechny možnosti a vybrat tu nejvhodnější.

Podobná synonyma

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.

věznit <koho>

Věznit znamená uvěznit někoho a držet ho v zajetí, nebo zabránit mu v přístupu k určitým aktivitám.

shromáždit se <kolem koho>

Shromáždit se kolem někoho znamená sebrat se a seskupit se okolo něj, abyste mu vyjádřili podporu, respekt či úctu.

představovat <koho>

Představovat znamená ukázat, představit někoho nebo něco ostatním lidem.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

rozechvět <koho>

Rozechvět se znamená vzbudit emoce, emocionální odezvu, vzrušení u někoho.

zastihnout <koho>

Zastihnout znamená narazit (nečekaně) na někoho, potkat ho nebo ho najít.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

unavit <koho>

Unavit: fyzicky či psychicky vyčerpat.

tišit <koho>

Tišit znamená potlačovat či utišovat něčí hlas, zvuky nebo výkřiky.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat člověka, ubližovat mu fyzicky a psychicky.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

pověřit <koho čím>

Pověřit znamená svěřit někomu odpovědnost nebo autoritu, aby mohl provádět určité úkoly nebo činnosti.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést, učit a pomáhat osobě růst a dosáhnout plného potenciálu.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít ho tím, že se přitiskne krk k oběšení, přehnutí nebo stlačení.

vytrhovat <koho>

Vytrhovat znamená vyřazovat nebo oddělovat, obvykle od skupiny ostatních.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

pochvalovat si <koho n. co>

Pochvalovat si něco/někoho: oslavovat sám sebe za úspěch či dobrý výkon.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

dorážet <na koho>

Naléhavě a opakovaně dotazovat se na něco, prosit nebo důrazně prosit o něco.

vyrozumět <koho>

Pochopit, porozumět, uvědomit si, co dotyčná osoba říká nebo myslí.

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená pomáhat někomu v těžké situaci, povzbuzovat, uklidňovat a podporovat ho.

pohnout <koho>

Pohnout znamená vzbudit k činnosti nebo změnit názor nebo postoj.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.