Facebook

Zaznamenat na (kazetu) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zaznamenat na (kazetu).

Význam: Zaznamenat znamená uložit informace na nosič (kazeta) pro následné znovu použití.

zapsat (na pásku)

Zapsat: zaznamenat (písemně) informace/text do knihy, počítače nebo jiného záznamového zařízení.

přihrát (míč)

Přihrát (míč) znamená poslat míč nebo jiný sportovní předmět na určité místo jinému hráči pomocí přihrávky.

uhrát (body)

Uhrát znamená dosáhnout požadovaného výsledku nebo cíle pomocí úsilí, schopností a dovedností.

předstírat <co>

Předstírat: hrát si, že je člověk něco, co ve skutečnosti není, nebo že se něco děje, co se ve skutečnosti neděje.

nafilmovat <co na koho>

Natočit film o někom nebo něčem.

Podobná synonyma

útočit <na koho>

Útočit je cílené použití síly nebo nátlaku na někoho, aby se dosáhlo nějakého cíle.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

udeřit <koho>

Fyzicky někoho napadnout, kopnout, uhodit nebo jinak fyzicky zasáhnout.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená učinit jej předmětem újmy/poškození na jeho reputaci nebo dobrém jménu.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, vymýšlet si věci nebo podvádět ostatní lidi.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

pustit se <do koho>

Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

přibrat <koho> za člena

Přijmout někoho do skupiny, aby se stal jejím členem.

podělit <koho>

Rozdělit něco (čas, peníze, úkoly, povinnosti) mezi dvě nebo více osob.

poutat <koho co>

Poutat znamená uvázat nebo připoutat někoho nebo něco, aby bylo zajištěno, že se zůstane na místě.

pojmenovávat <koho n. co>

Pojmenovávat je vymezovat, dávat jméno nebo označení něčemu nebo někomu.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

osvobodit <koho>

Uvolnit někoho z pout, povinností nebo jiného omezení/závazku.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

vychystat <koho>

Připravit člověka do stavu připravenosti; přizpůsobit se situaci, zajistit pohodu, vybavit potřebným vybavením.

odlákat <koho>

Odlákat je přesvědčit někoho, aby se odvrátil od něčeho nebo od někoho.

zaútočit <na koho>

Napadnout fyzicky nebo psychicky někoho nebo něco s cílem způsobit škodu nebo zničení.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

upomínat <koho>

Upomínat znamená vyžadovat, aby se někdo držel svých slibů nebo aby dodržel nějaké povinnosti.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléci/ospravit (oděv) někoho (nebo sebe sama) v oblečení, které je vhodné pro určitou událost nebo účel.

balamutit <koho>

Balamutit koho znamená ponižovat, urážet, očerňovat a podráždit toho člověka.

zaplést <koho do čeho>

Zaplést znamená provázat nebo přímo spojit někoho nebo něco s něčím jiným. Například dobytím nebo závazkem.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.