Facebook

Zaregistrovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zaregistrovat.

Význam: Zaregistrovat znamená provést úkon potřebný k zapsání něčeho do oficiální databáze.

zaznamenat <co>

Zaznamenat: zaznamenávat události nebo informace; zaznamenat = zapsat do záznamu.

poznamenat

Poznamenat znamená udělat poznámku, upozornit nebo zaregistrovat něco důležitého.

vypsat <co>

Vypsat znamená vyjádřit něco (data, informace) v podobě číselných nebo textových řádků.

popsat

Popsat znamená vyjádřit myšlenky, informace nebo předměty slovy, aby se vyjasnily.

zapsat

Zapsat znamená napsat nebo zaznamenat informace do nějakého dokumentu.

zachytit

Uchopit, zaznamenat, pochytit, zachytit; všechny tyto slova znamenají vzít si něco a udělat si s ním, co je potřeba.

Podobná synonyma

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

zapsat (do seznamu)

Zapsat: zaznamenat informaci do seznamu, části dokumentu nebo jiného záznamu.

zaznamenat

Zaznamenat znamená zaznamenat či zapsat informace nebo pozorování, aby byly uloženy a mohly být přehledně vyhledávány.

zapsat se

Zapsat se znamená vyplnit potřebné dokumenty a dát tak najevo, že se chceme stát členem nebo účastníkem nějakého programu nebo organizace.

zachytit <za co>

Zachytit znamená uchopit, uložit nebo zaznamenat něco časově omezeného.

poznamenat (karty)

Poznamenat je v kartách označení pro každou novou kartu, kterou hráč bude brát, aby dokončil svou sérii.

zapsat <co kam>

Zapsat: vložit informace do záznamu, dokumentu nebo systému.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

popsat <co>

Popsat význam: vyjádřit význam slova v jednoduchých slovech.

zachytit (vlasy)

Udělat účes tím, že se vlasy zachytí, jejich zapletením, sponkami, gumičkami nebo klipslemi.

zachytit <o co>

Uchopit či pojmout něco v krátkém čase; chápat a vnímat, či přijmout myšlenky či informace.

zapsat (na pásku)

Zapsat: zaznamenat (písemně) informace/text do knihy, počítače nebo jiného záznamového zařízení.

zachytit <co>

Zachytit: přijmout, uchopit, dokumentovat či zaznamenat.

vypsat

Vypsat znamená vyjmenovat všechny existující položky v nějakém seznamu nebo kategorii.

zachytit <o co> (autem)

Zachytit auto znamená zabránit mu v odjezdu a zajistit ho, aby se nedostalo do rukou jiné osoby.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

zapsat <co> (do matriky)

Zapsat co do matriky: zapsat údaje osoby do seznamu oficiálních záznamů.

vypsat (tiskopis)

Vypsat: vytisknout nebo zaznamenat údaje, informace nebo instrukce na oficiální dokument.

zachytit se <kde>

Zachytit se: získat podporu, uchopit příležitost nebo se usadit na pevném místě.

zachytit (obraz)

Zachytit znamená uložit vizuální obraz do fyzické nebo digitální podoby.

zaznamenat (rozhovor)

Zaznamenat znamená uchovat si informace, např. rozhovor, do dokumentu či souboru.