Facebook

Popsat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu popsat.

Význam: Popsat znamená vyjádřit myšlenky, informace nebo předměty slovy, aby se vyjasnily.

vylíčit

Vylíčit znamená popsat něco nebo někoho s podrobnostmi, aby byl vyobrazený obraz.

charakterizovat

Charakterizovat je definovat nebo popsat vlastnosti nebo rysy.

vysvětlit

Vysvětlit znamená objasnit smysl nebo příčinu něčeho; dát jasný a srozumitelný výklad.

objasnit

Objasnit znamená vysvětlit nebo zdůraznit, aby bylo pochopeno.

zaznamenat <co>

Zaznamenat: zaznamenávat události nebo informace; zaznamenat = zapsat do záznamu.

poznamenat

Poznamenat znamená udělat poznámku, upozornit nebo zaregistrovat něco důležitého.

zaregistrovat

Zaregistrovat znamená provést úkon potřebný k zapsání něčeho do oficiální databáze.

vypsat <co>

Vypsat znamená vyjádřit něco (data, informace) v podobě číselných nebo textových řádků.

Podobná synonyma

zaznamenat

Zaznamenat je uchovat ve formě záznamu nějakou informaci, např. do protokolu, knihy nebo počítače.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

vypsat (tiskopis)

Vypsat: vytisknout nebo zaznamenat údaje, informace nebo instrukce na oficiální dokument.

vylíčit (byt)

Vylíčit znamená popsat nebo podrobně charakterizovat konkrétní byt, zahrnujíc například jeho velikost, umístění, vybavení a výhled.

objasnit <co>

Vysvětlit, zjednodušit a ujasnit .

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

vypsat

Vypsat znamená uvést na papír nebo jiný druh záznamu.

vysvětlit se

Vysvětlit se znamená vysvětlit své názory, činy nebo motivaci, aby ostatní pochopili, proč děláte to, co děláte.

poznamenat <co>

Poznamenat znamená zaznamenat nebo připomenout nějakou skutečnost, myšlenku nebo fakt.

objasnit (teorii)

Objasnit teorii znamená vysvětlit její myšlenky, principy a argumenty tak, aby byly srozumitelné pro druhé.

zaregistrovat se

Zaregistrovat se znamená vyplnit potřebné údaje a zaregistrovat se na nějakou webovou stránku či službu.

vysvětlit (cestu)

Vysvětlit cestu znamená definovat, jak se dostat z bodu A do bodu B.

zaznamenat (rozhovor)

Zaznamenat znamená uchovat si informace, např. rozhovor, do dokumentu či souboru.

zaregistrovat <co>

Zaregistrovat se znamená oficiálně se zapsat do nějakého registru, např. do seznamu účastníků nebo zákazníků.

objasnit se

Objasnit se znamená jasně vysvětlit nebo vyjasnit něco, co je nejasné nebo neznámé.

zaznamenat na (kazetu)

Zaznamenat znamená uložit informace na nosič (kazeta) pro následné znovu použití.

poznamenat (karty)

Poznamenat je v kartách označení pro každou novou kartu, kterou hráč bude brát, aby dokončil svou sérii.