Facebook

Vzrušit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vzrušit <koho>.

Význam: Vzrušit znamená vzbudit silné emoce nebo touhu u druhé osoby.

zapálit <co>

Zapálit: zapnout oheň, začít hořet.

roznítit

Roznítit znamená vzplanout nebo vyvolat bouřlivou náladu, vzrušení či dokonce vášeň.

podnítit

Podnítit znamená vyvolat či obnovit zájem, dát něčemu nový impuls.

Podobná synonyma

zapálit se <pro co>

Zapálit se: dosáhnout úspěchu, dosáhnout cíle nebo se dostat do situace, ve které máte výhodu.

podnítit (diskusi)

Podnítit znamená povzbudit, stimulovat, zažehnout (diskusi).

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

zapálit se

Zapálit se znamená dosáhnout intenzivního zážitku, například při hudbě nebo sportu. Znamená to být plně soustředěný a nadšený.

zapálit

Zapálit: zažehnout oheň, zapálit svíčku, zapálit cigaretu, přenést oheň na jiné místo.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

podnítit <co>

Vyvolat pozitivní reakci, motivovat k akci.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

podnítit čí (zájem)

Vyvolat zájem, motivovat, stimulovat.

podnítit čí (zvědavost)

Podnítit čí (zvědavost) znamená vyvolat v někom zájem o něco, aby se o tom dozvěděl více.

zapálit (v kamnech)

Zapálit: zapnout oheň v kamnech, aby se vydávalo teplo.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

zapálit (cigaretu)

Zapálit: zapnout cigaretu, rozdmýchat ji a přiložit ji k zdroji tepla, aby se začala hořet.

zapálit sirku

Zapálit sirku znamená zapálit ohnivou čáru, která označuje území, které bude sloužit k vymezení oblasti pro určitou aktivitu.

podnítit (k tvorbě)

Stimulovat, podporovat nebo vybízet k činnosti.

zapálit (svíčku)

Zapálit znamená zapnout plamen nebo oheň, jako například zapálení svíčky.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.