Facebook

Poučovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu poučovat <koho>.

Význam: Poučovat znamená vést druhého k novému poznání a dávat jim znalosti a dovednosti.

kárat

Kárat znamená přiměřeně trestat či napomínat za provedení něčeho špatného.

Podobná synonyma

kárat <koho>

Kárat znamená napomínat někoho za špatné jednání a dávat mu najevo, že toto jednání je nesprávné.