Facebook

Odměňovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu odměňovat <koho>.

Význam: Odměňovat znamená poskytovat nějakou formu odměny za nějakou službu nebo činnost člověku.

platit <komu>

Platit znamená poskytnout finanční prostředky za služby nebo zboží.

vyplácet

Vyplácet znamená přidělit pevnou částku peněz jako odměnu, náhradu či výplatu.

Podobná synonyma

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

dávat <co komu>

Dávat: předávat něčemu nebo někomu něco, přednostně jako dar nebo platbu.

platit

Platit je dávat peníze nebo provádět jinou formu platby za něco, co si kupujete nebo za něco, co vám bylo dluženo.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

nevyhovět <komu>

Nevyhovět znamená odmítnout jeho/její požadavek nebo žádost.

vyhulit <ho komu>

Vyhulit, vyjádření zastaralým slovníkem, znamená vyprovokovat, rozčílit či pobouřit.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

žehnat <komu>

Žehnat je projevovat někomu štěstí, požehnání, lásku a dobro.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

být nevěrný <komu>

Neukázněné jednání v rámci partnerského vztahu, kdy jedna strana zahýbá se svými city k jiné osobě.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

zavřít <komu> hubu

Umlčet kohokoliv, něco nebo někoho zastavit v jejich nebo jeho mluvení.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo dodat něco komu. Může to být informace, energie nebo síla.

uchylovat se <ke komu>

Vyhýbat se komu, aby se zabránilo konfrontaci.

velet <komu>

Velet je dát někomu příkaz, návod nebo rozkaz k provedení.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.