Facebook

Peněžní - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu peněžní.

Význam: význam je slovo, které se používá k popisu finanční ceny, hodnoty nebo hmotných statků.

obchodní

Obchodní znamená obchodování nebo obchodování s cennými papíry, komoditami, zbožím, službami nebo jinými finančními produkty. To může zahrnovat obchodování na burze, obchodování s cennými papíry, obch

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

počítačová operace

Počítačová operace je činnost, kterou počítač provádí, například vypočítání, prohledávání, porovnávání nebo manipulace se soubory.

prospěch

Prospěch je úspěch nebo výhoda, kterou někdo nebo něco získá.

finanční

Finanční se týká peněz, účtů a obchodování; je to souhrn zdrojů a využití finančních prostředků.

hmotný

Hmotný se odkazuje k věcem, které mohou být fyzicky vnímány nebo měřeny, jako např. hmota, energie a informace.

peněžitý trest

Peněžitý trest je sankce, která se vymáhá peněžitou platbou osobě nebo instituci, jakož i pokuta.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

finanční kontrolor

Finanční kontrolor je odborník, který má za úkol monitorovat a kontrolovat finanční transakce, zdroje financování a účetní záznamy.

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

operace

Operace je činnost, která je prováděna pro dosažení specifického cíle; může se jednat o průmyslové, chirurgické, matematické nebo jiné aktivity.