Facebook

Peněžní - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu peněžní.

Význam: význam je slovo, které se používá k popisu finanční ceny, hodnoty nebo hmotných statků.

obchodní

Obchodní znamená obchodování nebo obchodování s cennými papíry, komoditami, zbožím, službami nebo jinými finančními produkty. To může zahrnovat obchodování na burze, obchodování s cennými papíry, obch

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

prospěch

Prospěch je souhrn příznivých výsledků, které jsou dosaženy výsledkem činnosti nebo úsilí.

finanční kontrolor

Finanční kontrolor je odborník, který má za úkol monitorovat a kontrolovat finanční transakce, zdroje financování a účetní záznamy.

hmotný

Hmotný se vztahuje k hmota, materiálům, věcem nebo objektům, které jsou viditelné, hmatatelné a fyzicky existující.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

finanční

Finanční se týká peněz a finančních transakcí, včetně odhadů, účetnictví a investic.

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je osoba, která je zodpovědná za prodej produktů nebo služeb za společnost. Jde o osobu, která obchoduje mezi společností a jejími zákazníky.

operace

Operace je činnost, která provádí jednu nebo více činností s cílem dosáhnout určitého cíle.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.

operace (plastická)

Operace (plastická) je zákrok provedený chirurgem, aby se změnil tvar nebo vzhled části těla.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.