Facebook

Monetární - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu monetární.

Význam: Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

příspěvek (peněžitý)

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

operace

Operace je činnost, která je prováděna pro dosažení specifického cíle; může se jednat o průmyslové, chirurgické, matematické nebo jiné aktivity.

finanční

Finanční znamená související s penězi, účty, vklady a výběry. Zahrnuje náklady, příjmy, investice a úspory.

hmotný

Hmotný se vztahuje ke všemu co je fyzické nebo materiální a může být vnímáno smysly.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

počítačová operace

Počítačová operace je činnost, kterou počítač provádí, například vypočítání, prohledávání, porovnávání nebo manipulace se soubory.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.