Facebook

Finanční (operace) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu finanční (operace).

Význam: Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

hmotný

Hmotný - fyzický, skutečný, hmatatelný; odkazuje se na materiální věci nebo aspekty.

prospěch

Užitek, výhoda nebo prospěch; výsledek, který přináší užitek nebo výhodu.

peněžitý trest

Peněžitý trest je sankce, která se vymáhá peněžitou platbou osobě nebo instituci, jakož i pokuta.

příspěvek (peněžitý)

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.