Facebook

Materiální - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu materiální.

Význam: Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

hmotný

Hmotný se odkazuje na to, co má fyzickou podobu, je tělesné a má hmotnost.

látkový

Látkový znamená týkající se tkaniny nebo látky. Může se také používat k popisu něčeho, co je založeno na výměně věcí.

duchovní

Duchovní je odvozeno od slova duch, což je osoba, která se věnuje náboženským a náboženským záležitostem. Duchovní je ten, kdo se zabývá duchovními věcmi a věří na duchovní cestu a duševní růst.

imateriální

Imateriální se vztahuje k něčemu, co je nehmotné, nebo nelze vyjádřit hmotnou formou.

tělesný

Tělesný se týká těla a jeho funkcí. Označuje vlastnosti nebo stavy, které jsou spojeny s tělem nebo jeho schopnostmi.

hmotařský

Hmotařský je označení pro osobu, která se zabývá výrobou, opravami a údržbou strojů a mechanických zařízení.

materialistický

Materialistický se odkazuje na pojetí světa, v němž je materiální existence hlavním zdrojem smyslu a štěstí.

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

Podobná synonyma

prospěch

Prospěch je užitek, výhoda nebo úspěch, který je dosažen výsledkem úsilí.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

finanční kontrolor

Finanční kontrolor je odborník, který má za úkol monitorovat a kontrolovat finanční transakce, zdroje financování a účetní záznamy.

finanční

Finanční se týká peněz, účtů a transakcí; je to oblast, která se zabývá získáváním, ukládáním, používáním a investováním peněz.

duchovní správce

Duchovní správce je náboženský vůdce, který poskytuje duchovní vedení a poradenství.

operace

Operace je činnost, která je prováděna pro dosažení specifického cíle; může se jednat o průmyslové, chirurgické, matematické nebo jiné aktivity.

počítačová operace

Počítačová operace je činnost, kterou počítač provádí, například vypočítání, prohledávání, porovnávání nebo manipulace se soubory.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.

duchovní (protestantský)

Duchovní je označení pro věřícího v protestantském náboženství, který je zodpovědný za pastorační službu a vyučování Božího slova.

peněžitý trest

Peněžitý trest je sankce, která se vymáhá peněžitou platbou osobě nebo instituci, jakož i pokuta.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

izolovanost (duchovní)

Izolovanost (duchovní) je stav, kdy se člověk cítí osamělý, oddělený od ostatních, a jeho duchovní život je izolovaný.