Facebook

Obchodní - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu obchodní.

Význam: Obchodní znamená obchodování nebo obchodování s cennými papíry, komoditami, zbožím, službami nebo jinými finančními produkty. To může zahrnovat obchodování na burze, obchodování s cennými papíry, obch

peněžní

význam je slovo, které se používá k popisu finanční ceny, hodnoty nebo hmotných statků.

Podobná synonyma

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

poukázka (peněžní)

Poukázka je peněžní doklad pro nákup zboží nebo služeb. Je to jednorázový platidlo, které se používá k převodu finančních prostředků mezi dvěma stranami.

sazba (peněžní)

Sazba je úroková nebo jiná peněžní míra, která určuje, za jakých podmínek budou peníze půjčovány nebo investovány.

záruka (peněžní)

Záruka je záruční smlouva, která poskytuje spotřebiteli právo na odstranění chyb nebo náhradu výrobku v případě, že se výrobek nevyrovná jeho očekáváním.

přepážka (peněžní)

Přepážka je přístroj pro přepínání mezi hotovostí a bankovními účty při transakcích.

peněžní závazek

Peněžní závazek je smluvní dohoda mezi dvěma stranami, která ukládá jedné straně povinnost vyplatit druhé straně určitou částku peněz.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.