Facebook

Pekuniární - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pekuniární.

Význam: Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

operace

Operace je činnost, která provádí jednu nebo více činností s cílem dosáhnout určitého cíle.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

prospěch

Výhoda, korist, užitek; přínos, užití, užitkovost; obohacení, ulehčení.

výhodnost (finanční)

Výhodnost je finanční přínos, který má člověk z nákupu, investice či jiných finančních transakcí.

finanční

Finanční se týká peněz a finančních transakcí, včetně odhadů, účetnictví a investic.

hmotný

Hmotný se odkazuje na fyzickou stránku věci, konkrétní věci, které jsou viditelné a hmatatelné.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

finanční kontrolor

Finanční kontrolor je odborník, který má za úkol monitorovat a kontrolovat finanční transakce, zdroje financování a účetní záznamy.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.

příspěvek (peněžitý)

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

závazek (finanční)

Finanční závazek je smluvní vztah, kterým se zavazujete k dodržení finančních povinností vůči druhé straně.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.