Facebook

Operace - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu operace.

Význam: Operace je činnost, která provádí jednu nebo více činností s cílem dosáhnout určitého cíle.

úkon

Úkon je jakákoli činnost, kterou provádíme, abychom dospěli k určenému cíli.

výkon (početní)

Výkon početní je množství práce, které je vykonáno ve stanoveném čase, obvykle měřené v počtu jednotek, které jsou vyrobeny.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

zákrok (chirurgický)

Zákrok je chirurgický výkon, který se provádí za účelem léčby nebo diagnostiky. Může zahrnovat odstranění postižených částí těla, například nádoru nebo poškozené tkáně.

smlouva

Smlouva je dohoda mezi dvěma nebo více stranami, která je právně závazná a stanovuje jejich vzájemné povinnosti.

počítačová operace

Počítačová operace je činnost, kterou počítač provádí, například vypočítání, prohledávání, porovnávání nebo manipulace se soubory.

Podobná synonyma

akce

Akce je činnost, která má určité cíle a obvykle vyžaduje úsilí a zapojení.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

operace

Operace je proces, během kterého se provádí akce, aby se dosažení požadovaného cíle.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenská jednotka, obvykle skupina vojáků, vedená oficírem, která plní cíle a úkoly stanovené svým velením.

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

bezvýrazný (výkon)

Bezvýrazný výkon je nezáživný, bez nápadu, bez energie a bez emocí.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.

příklad (početní)

Příklad (početní) je ukázka nebo situace sloužící k vysvětlení nějakého matematického konceptu nebo principu.

zákrok

Zákrok je akce, která se provádí za účelem řešení naléhavého problému nebo zmírnění jeho dopadu.

početní

Početní - pojem používaný pro popsání množství, velikosti nebo významu čehokoli.

unfair (zákrok)

Nespravedlivý, neférový, křivý či nedovolený zákrok.

výkon

Výkon je fyzická nebo duševní činnost, která má za cíl dosažení určitých cílů.

opakující se úkon

Rutinní úkon: opakovaný postup nebo činnost, která se provádí pravidelně.

vojenská síla

Vojenská síla je ozbrojená složka státu, která je kvalifikovaná a připravena pro boj.

vláda (vojenská)

Vláda vojenského charakteru je systém, který je řízen armádou nebo vládnoucí elitou.

nepovedený zákrok (u fotbalu)

Nepovedený zákrok je akce hráče na hřišti, která nevede k úspěšnému zakončení akce.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.

operace (plastická)

Operace (plastická) je zákrok provedený chirurgem, aby se změnil tvar nebo vzhled části těla.